ท้าวมหาพรหม เทพเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งในโลก ขอพระองค์ทรงมีชัย โอม อะหัมพรหมมา อัสมิ…โอม พรหมมัณไย นะมะห์

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .