พระพิฆเณศ กำลังทำพิธีสรงน้ำเพื่อบูชาศิวลึงค์ อันเป็นสัญลักษณ์แทนพระบิดา (พระศิวะมหาเทพ) ขอทั้งสองพระองค์ทรงมีชัย

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .