ครอบครัวพระศิวะ ประกอบด้วย องค์พระศิวะ องค์พระแม่อุมาเทวี องค์พระพิฆเนศ และ องค์พระขันทกุมาร

พระศิวะ : มหาเทพผู้ทรงพลัง
พระแม่อุมา : มหาเทวีผู้ทรงอำนาจ
พระพิฆเนศ : เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
พระขันทกุมาร : เทพเจ้าแห่งชัยชนะ

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .