องค์พระพิฆเนศอันสวยงาม บนผนังวัดฮินดูใน Jaffna

องค์พระพิฆเนศอันสวยงาม ประทับนั่งบนผนังวัดฮินดูแห่งหนึ่งใน Jaffna
Some rights reserved by decafinata, flickr.com/photos/decafinata

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .