พระศิวะ พระแม่อุมา และ พระพิฆเนศ ครอบครัวองค์เทพผู้ทรงประทานพรแก่มนุษย์

560095_512269468811775_2016674479_n
พระศิวะมหาเทพ เทพเจ้าผู้ทำลาย
พระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งพลังอำนาจ
พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

การบูชาพระศิวะ การบูชาพระแม่อุมาเทวี การบูชาองค์พระพิฆเณศวร์
บทสวดบูชาพระศิวะ : โอม นะมัส ศิวายะ
บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี : โอม ไจ มาตาดี
บทสวดบูชาพระพิฆเณศ : โอม ศรี คะเณศายะ นะมะห์

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .