พระพิฆเนศปั้นจากหินทราย ปางถือขนมโมทกะ

องค์พระพิฆเนศปั้นขึ้นมาจากหินทราย ดูเรียบง่าย มีเสน่ห์ และสวยงามมาก พระกรข้างหนึ่งถือถ้วยใส่ขนมโมทกะ อันเป็นขนมที่พระพิฆเณศทรงโปรด

Some rights reserved by matley0

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .