พระวิษณุเทพ ผู้ทรงช่วยเหลือมนุษย์ผู้ภักดีอยู่เสมอ ขอพระองค์ทรงประทานพร

vishnu-FV76_l
พระวิษณุมหาเทพ หรือ พระนารายณ์ องค์พระนารายณ์

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .