องค์พระพิฆเนศดินปั้น พระพักตร์สีขาว พระวรกายสีชมพู ละเอียดและงดงาม

องค์พระพิฆเนศดินปั้น พระพักตร์สีขาว พระวรกายสีชมพู เป็นองค์พระพิฆเณศที่สร้างได้สวยงาม มีความละเอียดและสมส่วนอย่างน่าทึ่ง พระกรหนึ่งทรงลูกศร พระกรหนึ่งทรงจักร สองพระกรข้างหน้าทรงท่ามุทรา สวมสร้อยประคำสีขาว
Some rights reserved by Old Creeper

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .