พระตรีมูรติ การรวมกันของพระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ มหาเทพผู้ประทานพรด้านความรัก กิจการงาน ความก้าวหน้าในชีวิต

รูปภาพพระตรีมูรติ (แบบแยกร่าง ประดิษฐานร่วมกัน)
พระตรีมูรติ คือการรวมกันของมหาเทพทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ
มีทั้งแบบรวมร่าง และ แบบแยกร่าง

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .