พระตรีมูรติ แบบรวมร่าง ของสามมหาเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

พระตรีมูรติ แบบรวมร่าง (สามเศียร พระวรกายเดียว)
พระตรีมูรติ คือการรวมกันของพระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ มหาเทพผู้ประทานพรด้านความรัก กิจการงาน ความก้าวหน้าในชีวิต

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .