พระนรสิงห์ อวตารของพระวิษณุเพื่อปกป้องโลก ในรูปลักษณ์ของสิงโต

พระนรสิงห์ หรือ นรสิงหาวตาร
คือการที่พระวิษณุอวตารลงมาเพื่อปราบอสูรที่รุกรานมนุษย์ เป็น 1 ใน 10 ปางอวตารสำคัญของพระวิษณุเทพ (พระนารายณ์)

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .