ทับหลังรูปพระกฤษณะประลองกำลังกับช้างและคชสีห์

แบบศิลปะ / สมัย ลพบุรี อิทธิพลศิลปะขอมแบบนครวัด พุทธศตวรรษที่ ๑๗
ประวัติความเป็นมา พบบริเวณปรางค์บริวาร ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
สถานที่จัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

ลักษณะและสภาพของโบราณวัตถุ
ทับหลังรูปพระกฤษณะประลองกำลังกับช้างและคชสีห์ สลักจากหินทราย ภาพสลักแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนบนใช้พื้นที่หนึ่งในสามของทับหลังสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่า พนมมือ เรียกว่า โยคาสนะ ขนาดเล็กภายใต้ซุ้มวงโค้ง ๕ ตน แต่ละตนคั่นด้วยลายพวงอุบะ ส่วนล่างใช้พื้นที่สองในสามที่เหลือ สลักเป็นรูปพระกฤษณะขนาดใหญ่ ๑ องค์ พระพักตร์อมยิ้ม พระเนตรปิด ทรงศิราภรณ์กระบังหน้ามงกุฎยอดแหลม กรองศอ กุณฑล ทรงพาหุรัดบริเวรต้นพระพาหา ทองกร และกำไรข้อพระบาท นุ่งผ้าสมพตสั้น (โจงกระเบน) ขอบเอวเว้าต่ำ คาดปั้นเหน่งมีอุบะห้อย อยู่ในท่าประลองกำลังกับช้างและคชสีห์ ที่กำลังคายท่อนพวงมาลัยข้างละ ๑ ตัว ท่อนพวงมาลัยโค้งขึ้นด้านบนแล้ววกกลับลงมาด้านล่างที่มุมทับหลังทั้งสองข้าง บริเวณเสี้ยวของทับหลังสลักเป็นลายใบไม้ม้วนหรือลายก้านขดขนาดใหญ่ อยู่ใต้ท่อนพวงมาลัยที่มีปลายสลักเป็นรูปนาค ซึ่งภาพตอนนี้ปรากฏในเรื่องกฤษณาวตาร อาจเป็นการคิดประดิษฐ์ลวดลายขึ้นเองของช่าง

กลุ่ม : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

ข้อมูลจาก กรมศิลปากร

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .