รูปพระศิวะมหาเทพ ผู้ทรงประทานความสุขแก่มวลมนุษย์

ในภาพเขียนนี้ คือองค์พระศิวะ หรือ พระอิศวร
พระองค์ทรงเป็นมหาเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผู้มีความยิ่งใหญ่
ทรงมีอำนาจในการทำลายล้างทุกสรรพสิ่ง

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .