พระแม่ทุรคาเทวี องค์สีทอง ทรงสิงโต งดงามมากทีเดียว

พระแม่อุมาเทวี (พระแม่ทุรคา) ภาพโดย By kundandebnath, flickr

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .