พระตรีมูรติ การรวมกันของพระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ มหาเทพผู้ประทานพรด้านความรัก กิจการงาน ความก้าวหน้าในชีวิต

รูปภาพพระตรีมูรติ (แบบแยกร่าง ประดิษฐานร่วมกัน)
พระตรีมูรติ คือการรวมกันของมหาเทพทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ
มีทั้งแบบรวมร่าง และ แบบแยกร่าง

พระอรรธนารีศวร ครึ่งพระศิวะ ครึ่งพระแม่อุมา

พระอรรธนารีศวร คือ การรวมร่างของมหาเทพ-มหาเทวี หรือ ครึ่งหนึ่งเป็นพระศิวะ ครึ่งหนึ่งเป็นพระแม่อุมาเทวี บูชาเพื่อสิริมงคลทุกประการ

องค์พระพิฆเนศดินปั้น พระพักตร์สีขาว พระวรกายสีชมพู ละเอียดและงดงาม

องค์พระพิฆเนศดินปั้น พระพักตร์สีขาว พระวรกายสีชมพู เป็นองค์พระพิฆเณศที่สร้างได้สวยงาม มีความละเอียดและสมส่วนอย่างน่าทึ่ง พระกรหนึ่งทรงลูกศร พระกรหนึ่งทรงจักร สองพระกรข้างหน้าทรงท่ามุทรา สวมสร้อยประคำสีขาว
Some rights reserved by Old Creeper

พระพิฆเนศปั้นจากหินทราย ปางถือขนมโมทกะ

องค์พระพิฆเนศปั้นขึ้นมาจากหินทราย ดูเรียบง่าย มีเสน่ห์ และสวยงามมาก พระกรข้างหนึ่งถือถ้วยใส่ขนมโมทกะ อันเป็นขนมที่พระพิฆเณศทรงโปรด

Some rights reserved by matley0

องค์พระพิฆเนศอันสวยงาม บนผนังวัดฮินดูใน Jaffna

องค์พระพิฆเนศอันสวยงาม ประทับนั่งบนผนังวัดฮินดูแห่งหนึ่งใน Jaffna
Some rights reserved by decafinata, flickr.com/photos/decafinata

ภาพการแห่องค์พระพิฆเนศเพื่อไปลอยลงสู่แม่น้ำในเทศกาลคเณศจตุรถี

ภาพการแห่องค์พระพิฆเนศเพื่อไปลอยลงสู่แม่น้ำในเทศกาลคเณศจตุรถี
พระพิฆเนศที่สร้างจากดินปั้น ทำสีให้เหมือนโลหะ องค์ใหญ่มาก ผู้ศรัทธาร่วมกันแห่เพื่ออัญเชิญองค์ท่านไปลอยลงสู่ทะเล เสมือนการส่งพระองค์กลับคืนสู่สรวงสวรรค์ ในวันคเณศจตุรถี หรือ วันประสูติองค์พระพิฆเนศ
Some rights reserved by amitshahc, flickr.com/photos/amitshahc

Some rights reserved by amitshahc

. . . . . . . . .