พระพิฆเนศ

25570407-094408.jpg

พระแม่ทุรคา

25570407-094203.jpg

พระศิวะมหาเทพ

25570407-093833.jpg

พระพิฆเนศ

25570406-094748.jpg

Cr.เพจคนรักพระพิฆเนศ

พระตรีมูรติ (พรหม ศิวะ วิษณุ)

25570405-104609.jpg

พระพิฆเนศ

25570405-104512.jpg

องค์พระพิฆเนศ

25570405-104319.jpg

พระขันทกุมาร

25570405-100345.jpg

พระศิวะ

25570405-100307.jpg

พระศิวะมหาเทพ

25570405-100229.jpg

พระแม่กาลี

25570405-100157.jpg

พระพิฆเนศ – พระแม่ลักษมี

25570404-123121.jpg

. . . . . . . . .