พระศิวะมหาเทพ

25570404-100618.jpg

พระพิฆเนศ

25570402-125736.jpg

พระแม่อุมาเทวี(พระแม่ทุรคา)

พระแม่อุมาเทวี(พระแม่ทุรคา) ภาพโดย By kundandebnath,flickr

25570401-152603.jpg

พระพิฆเนศ วัดหนองโพ ราชบุรี

25570401-123837.jpg

พระพิฆเนศเหยียบบนพระราหู วัดทรายขาวเชียงราย

25570401-095137.jpg

พระวิษณุ

25570331-124015.jpg

องค์พระพุทธทสะปรมัตถ์ ๑๑ พระอินทร์สาน วัดมงคลธรรมกายาราม เชียงราย

25570331-083621.jpg

พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย วัดติโลกอาราม พะเยา

25570330-160023.jpg

พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ พะเยา

25570330-080917.jpg

พระพุทธปาฏิหาริย์(พระเจ้าเจ็ดตื้อ)

25570329-103106.jpg

พระวิษณุ พระพรหม พระศิวะ วัดเทพมณเฑียร วัดแขกเชียงใหม่

25570329-102852.jpg

พระพิฆเนศ

25570328-191847.jpg

. . . . . . . . .