ท้าวเวสสุวรรณ

25570325-195446.jpg

พระแม่อุมาเทวี

25570325-182055.jpg

พระพิฆเนศ เวียงกาหลง เชียงราย

25570324-151839.jpg

พญาครุฑ เวียงกาหลง เชียงราย

25570324-100734.jpg

พระแม่อุมาเทวี

25570324-095016.jpg

พระพิฆเนศ วัดดอยเขาควาย เชียงราย

25570324-094630.jpg

พระศิวะมหาเทพ พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเนศ และพระขันทกุมาร ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งสรวงสวรรค์ วัดศรีสุพรรณ

25570323-235259.jpg

พระพิฆเนศทองคำ ณ อุทยานพระพิฆเนศ นครนายก

25570323-201901.jpg

พระพิฆเนศ วัดไตรมัคคาราม (น้ำลัด) ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย

25570323-191029.jpg

พระพิฆเนศ วัดไตรมัคคาราม (น้ำลัด) ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย

25570323-190313.jpg

พระพิฆเนศ ฉะเชิงเทรา

25570323-111415.jpg

พระพิฆเนศ วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา

25570323-111053.jpg

. . . . . . . . .