Posts Tagged ‘การไหว้’

พระนารายณ์ และ พระแม่ลักษมี

vishnu-mural-DZ88_l
พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ผู้ทรงเมตตาต่อมนุษย์
พระแม่ลักษมี พระชายาของพระวิษณุ ผู้ทรงงดงามและประทานความสุขแก่มนุษย์
ทั้งสองพระองค์ทรงประทับบนหลังพญานาค
ภาพจาก dollsofindia

พระวิษณุ พระแม่ลักษมี และ พญาครุฑ

vishnu-lakshmi-DH31_l
พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ เทพผู้ทรงรักษา
พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความสมบูรณ์ เทพเจ้าแห่งความรัก
พญาครุฑ เทพเจ้านก ผู้ทรงเป็นบริวารของพระวิษณุ
ภาพจาก dollsofindia

พระวิษณุเทพ ผู้ทรงช่วยเหลือมนุษย์ผู้ภักดีอยู่เสมอ ขอพระองค์ทรงประทานพร

vishnu-FV76_l
พระวิษณุมหาเทพ หรือ พระนารายณ์ องค์พระนารายณ์

พระวิษณุ เทพเจ้าผู้ทรงปกป้องโลกมนุษย์ ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย

vishnu-BL94_l
พระวิษณุ มีอีกหลายพระนาม เช่น พระนารายณ์ พระวาสุเทพ ฯลฯ
ภาพจาก dollsofindia

พระนรสิงหาวตาร หรือ พระนรสิงห์ อวตารของพระวิษณุ (พระนารายณ์สิบปาง)

vishnu-as-narasimha-avatar-killing-demon-hiranyakashipu-BZ34_l

พระศิวะนาฏราช ปางร่ายรำแห่งพระศิวะ

549355_509182399120482_1287038435_n
ภาพองค์พระศิวะนาฏราช ปางร่ายรำแห่งพระศิวะ All rights reserved by saikofish
พระศิวะ คือผู้เป็นเจ้า มีอำนาจในการทำลายทุกสรรพสิ่ง หยั่งรู้ถึงจิตใต้สำนึกของมนุษย์ทุกคน เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาล เป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้าย เป็นผู้อยู่เหนือเหล่าโยคี เทพเทวา และภูติ พระองค์คือเทพแห่งการถือพรต และเป็นเป้าหมายอันสูงสุดแห่งการปฏิบัติธรรมของไศวะนิกาย

พระศิวะ ทรงให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ผู้ที่หมั่นทำบุญทำทาน ผู้ที่ปฏิบัติโยคะเพื่อความหลุดพ้น ทรงพอพระทัยผู้บำเพ็ญตบะด้วยความพากเพียร พระองค์ทรงพาเหล่าสรรพสัตว์ข้ามไปสู่ภพที่ปราศจากซึ่งกิเลสตัณหา

การปฏิบัติการบูชาและตั้งจิตระลึกถึงพระศิวะ จะช่วยให้พ้นจากกิเลส พ้นจากการยึดติดในอบายมุข สิ่งมัวเมาทั้งหมด ทรงประทานสติปัญญาในการดำรงชีวิตร่วมกับสัตว์โลก ประทานอำนาจเหนือศัตรู ทรงบันดาลพรให้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนประทานการหยั่งรู้ในพลังลึกลับ พระองค์มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมเหล่าภูติให้กระทำสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้บูชาพระองค์อย่างเคร่งครัด

ตำนานโบราณฝ่ายไศวะนิกาย กล่าวไว้ว่า เมื่อพระศิวะทรงตีกลองเป็นจังหวะอันไพเราะ โลกใบนี้ได้เคลื่อนไหวไปตามจังหวะกลองนั้นด้วย และเมื่อพระศิวะทรงร่ายรำเคลื่อนไหวพระองค์และพระกรพลิ้วไป ก็เป็นเหตุให้บังเกิดสุริยจักรวาลขึ้นในบัดนั้นเอง!! นักระบำของอินเดียจะต้องร่ายรำในท่าบูชาพระศิวะก่อนเสมอ แล้วจึงค่อยร่ายรำในท่าอื่นๆต่อไป

สำหรับท่วงท่าการร่ายรำทั้ง 108 ท่า ของพระศิวะนั้น ล้วนเป็นท่าที่ต้องใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็น แขน ขา ข้อมือ เท้า เอว อก สะโพกหรือแม้แต่กล้ามเนื้อรอบดวงตา ลีลานาฏศิลป์แบบพระศิวะนั้นทั้งงดงามและน่าเกรงขาม

องค์พระพิฆเณศวร์ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ และวิธีบูชาพระพิฆเนศ

578223_508446729194049_2040125668_n
รูปองค์พระพิฆเณศวร ภาพถ่ายโดย dumbskull, flickr
การบูชาพระพิฆเนศ :
ไหว้ด้วยดอกไม้ต่างๆ ไม่จำกัดชนิด, ผลไม้ได้ทุกชนิด, น้ำเปล่า, นมจืดหรือนมหวาน, จุดเทียนสองเล่ม, ถ้าจุดธูปได้ให้จุดสามดอก, หากมีขนมหวานก็จัดมาถวาย ห้ามมีส่วนผสมของไข่และเนื้อสัตว์
บทสวดบูชาพระพิฆเนศ : โอม ศรี คะเณศายะ นะมะห์

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ :
โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

บทสวด “คเณศ คายตรี” เพื่อขอการชี้นำทางจากพระพิฆเนศ :
โอม คัง คะณะปะตะเย นะมะหะ
เอกะทันตายะ วิทมาเห
วักระตุนทายะ ธีมะหิ
ตันโน ตันติ ประโจทะยาต

พระศิวะ พระแม่อุมา และ พระพิฆเนศ ครอบครัวองค์เทพผู้ทรงประทานพรแก่มนุษย์

560095_512269468811775_2016674479_n
พระศิวะมหาเทพ เทพเจ้าผู้ทำลาย
พระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งพลังอำนาจ
พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

การบูชาพระศิวะ การบูชาพระแม่อุมาเทวี การบูชาองค์พระพิฆเณศวร์
บทสวดบูชาพระศิวะ : โอม นะมัส ศิวายะ
บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี : โอม ไจ มาตาดี
บทสวดบูชาพระพิฆเณศ : โอม ศรี คะเณศายะ นะมะห์

พระพรหมณ์ธาดาหน้าเทวสถาน

556031_511736412198414_55555901_n
ท้าวมหาพรหม พระพรหม เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
พระพรหมเทพเจ้าผู้สร้างโลก เป็นหนึ่งในสามของพระตรีมูรติ
ภาพถ่ายโดย : ประวิทย์ ถังคบุตร ห้ามคัดลอกโดยเด็ดขาด

พระตรีมูรติ องค์พระตรีมูรติ อันเป็นการรวมร่างกันของสามมหาเทพ คือ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะมหาเทพ

537353_495078380530884_311837050_n
พระตรีมูรติ เป็นเทพเจ้าที่เกิดจากการรวมกันของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ของพราหมณ์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ (พระนารายณ์) และ พระศิวะ (พระอิศวร) เพื่อพระองค์จะได้ทรงประทานพรในทุกๆ ด้านแก่มนุษย์
บทสวดบูชาพระตรีมูรติ : โอม ศรี ทัตตาเตรยะ นะมะห์
บทสวดบูชาพระพรหม : โอม พรหมมัณยะ นะมะห์
บทสวดบูชาพระวิษณุ : โอม นารายะณายะ นะมะห์
บทสวดบูชาพระศิวะ : โอม นะมัส ศิวายะ

องค์พระศิวะ เทพผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาล ทรงประทานพรและปกป้องมนุษย์มาทุกยุคสมัย

217884_493043097401079_1778891609_n
องค์พระพิฆเณศวร์ บุตรแห่งพระศิวะ กำลังถวายการบูชาแด่องค์ศิวลึงก์ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระศิวะมหาเทพ เพื่อขอความปกป้องคุ้มครองแก่เหล่ามนุษย์

พระศิวะมหาเทพ เทพแห่งการทำลาย และประทานความสุขแก่มนุษย์

555268_493499420688780_2085861797_n
พระศิวะทรงโคนนทิ พระศิวะห้ามมารและประทานพร พระศิวะและศิวลึงค์

. . . . . . . . .