Posts Tagged ‘พญานาค’

พระนารายณ์ และ พระแม่ลักษมี

vishnu-mural-DZ88_l
พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ผู้ทรงเมตตาต่อมนุษย์
พระแม่ลักษมี พระชายาของพระวิษณุ ผู้ทรงงดงามและประทานความสุขแก่มนุษย์
ทั้งสองพระองค์ทรงประทับบนหลังพญานาค
ภาพจาก dollsofindia

พระพิฆเณศ กำลังทำพิธีสรงน้ำเพื่อบูชาศิวลึงค์ อันเป็นสัญลักษณ์แทนพระบิดา (พระศิวะมหาเทพ) ขอทั้งสองพระองค์ทรงมีชัย

พระตรีมูรติ สามมหาเทพอันประกอบไปด้วย พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ

. . . . . . . . .