พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
"คเณศจตุรถี" ฉลองวันคล้ายวันประสูติองค์พระพิฆเณศวร์
เทศกาลคเณศจตุรถี ปี 2553
ณ โบสถ์เทพมณเฑียร เสาชิงช้า
สมาคมฮินดูสมาช

เทศกาลคเณศจตุรถี ถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการประกอบพิธีบูชาพระพิฆเนศ จะกระทำในวันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่พระพิฆเนศได้ถือกำเนิดขึ้นโดยพลังอำนาจของพระแม่อุมาเทวี และเป็นที่เชื่อกันว่าพระพิฆเนศจะเสด็จลงมาเพื่อประทานพรแก่ผู้บูชา

ในเทศกาลคเณศจตุรถี ผู้ศรัทธาจะประกอบพิธีกรรมบูชาพระพิฆเนศอย่างยิ่งใหญ่ มีการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศจากดินหรือวัสดุธรรมชาติ ตกแต่งด้วยดอกไม้สีสันสวยงาม เครื่องบูชาก็เพียบพร้อม ทั้งผลไม้นานาชนิด ขนมหวานอร่อย พืชพรรณ ธัญญาหาร ฯลฯ ต่างก็ถูกคัดสรรอย่างดีเพื่อนำมาถวายแด่องค์พระพิฆเนศ เมื่อพิธีสวดบูชาเสร็จสิ้น ก็จะมีการแห่เทวรูปพระพิฆเนศออกไปทั่วเมือง จะพบเห็นการแห่เทวรูปขนาดใหญ่ออกจากวัดหรือเทวสถานไปรอบๆเมือง และมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำหรือทะเล เมื่อผู้ศรัทธาได้แห่เทวรูปมาพบกันยังแม่น้ำซึ่งเป็นจุดนัดหมายแล้ว ก็จะทำการลอยองค์เทวรูปพระพิฆเนศลงสู่แม่น้ำหรือทะเล เสมือนการส่งพระองค์กลับสู่วิมาน ผู้ที่เข้าร่วมพิธีสวดบูชาและพิธีลอยเทวรูปลงน้ำ จะได้รับความคุ้มครองจากพระองค์ และจะได้รับสิริมงคลตลอดปี

ในปี พ.ศ. 2553 นี้ เว็บไซต์สยามคเณศ จึงได้ร่วมมือกับ โบสถ์เทพมณเฑียร / สมาคมฮินดูสมาช
บริษัท สินธุสมุทร จำกัด / ร้าน อีส จีเวล / และเว็บไซต์ฮินดูไทย
จัดงานบูชาพระพิฆเนศเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถีขึ้น
เพื่อฉลองวันคล้ายวันประสูติแด่พระองค์ ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและเป็นที่รักยิ่งของผู้ศรัทธา

งานบูชาพระพิฆเนศที่ทางกลุ่มของเราจัดขึ้นมานี้ มีขึ้นในวันที่ 18-19 กันยายน 2553
ซึ่งเป็นวันที่ยังคงอยู่ในช่วงเทศกาลคเณศจตุรถีของปี พ.ศ. 2553 นี้
การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาคมฮินดูสมาชและโบสถ์เทพมณเฑียรขึ้นมาในประเทศไทย
ด้วยความร่วมมือของกลุ่มผู้จัดงาน พิธีบูชาพระพิฆเนศที่ถูกต้องตามประเพณีจึงเกิดขึ้น
นำมาซึ่งความสุขแก่ผู้ศรัทธาที่เข้าร่วมพิธี ดังที่จะเห็นได้จากประมวลภาพต่อไปนี้ครับ


ประมวลภาพ
" มหามงคลพิธี คเณศจตุรถี "
ณ โบสถ์เทพมณเฑียร สมาคมฮินดูสมาช
วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2553

ภาพงานคเณศจตุรถี
หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4 , หน้า 5 ,

วันที่สองของงานคเณศจตุรถี (19 กันยายน 2553)
ยังคงมีประชาชนชาวไทยมาร่วมในงานอย่างหนาแน่น
ทั้งบนโบสถ์เทพมณเฑียร และในประรำพิธีเฉพาะกิจด้านหน้าโบสถ์

ที่พิเศษคือ ในวันนี้ มีชาวอินเดียมาร่วมงานอย่างมากมายกว่าพันคน

เริ่มพิธีกรรมช่วงเช้าด้วยการสวดบูชาพระวิษณุและพระแม่ลักษมี
ซึ่งเป็นองค์เทวรูปประธานในโบสถ์เทพมณเฑียรแห่งนี้
จากนั้นผู้ศรัทธาจะลงไปร่วมพิธีคเณศจตุรถีบริเวณประรำพิธีหน้าโบสถ์


ความศรัทธาของชาวฮินดูนั้นเข้มข้นและหยั่งรากลงเบื้องลึกของจิตใจ
การแสดงออกถึงความจงรักภักดีในเทพเจ้าอย่างเปิดเผย
คือความภาคภูมิใจของชาวฮินดูที่เราควรชื่นชม


องค์เทวรูปพระพิฆเนศปางทัคทุเศฐ
องค์ประธานในการประกอบพิธีคเณศจตุรถีในครั้งนี้
ยังคงมีผู้ศรัทธานำของมาถวายมากมาย

"...ชนใดหวังข้ามอุปสรรค พึ่งพำนักพิฆเนศนาถา
สำเร็จเสร็จสมดังจินดา พระองค์พาข้ามพิฆะจัญไร..."
(พระราชนิพนธ์ พระมหาธีรราชเจ้า)

ประชาชนถวายดอกไม้แด่พระพิฆเนศ

พราหมณ์พิธีมอบ "เทวะประสาท" หรือ ของไหว้ต่างๆ เช่น ขนม ผลไม้ ฯลฯ
คืนแก่ผู้ศรัทธาให้นำกลับไปทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตน

การได้รับของจากมือพราหมณ์ นับว่าเป็นสิริมงคล
ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งชาวฮินดู

"ปัณฑิต อาจารย์ ศรี ลลิต โมหัส วยาส"
ประธานพราหมณ์โบสถ์เทพมณเฑียร พร้อมคณะพราหมณ์
เริ่มประกอบพิธีบูชาพระพิฆเนศ 16 ขั้นตอน

สำหรับวันที่สองของงานนี้
ได้มีชาวอินเดียมาร่วมเป็นเจ้าภาพ

การอารตี ถวายแสงประทีปแด่พระพิฆเนศ

คณะเจ้าภาพจัดงานคเณศจตุรถี
มอบของที่ระลึกแก่พระอาจารย์ลลิต โมหัน วยาส

มอบของที่ระลึกแก่สมาคมฮินดูสมาช

สมาคมฮินดูสมาช ร่วมถ่ายภาพเ้ป็นที่ระลึก

ในวันนี้ เราได้รับเกียรติจาก "พระราชครูวามเทพมุนี"
หัวหน้าพราหมณ์เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ สำนักพระราชวัง
และ "พราหมณ์ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์" พราหมณ์พิธีโบสถ์พราหมณ์
มาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

พระราชครูวามเทพมุนี
ถ่ายภาพร่วมกับสมาคมฮินดูสมาช

พระราชครูวามเทพมุนี และ รองอธิบดีกรมการศาสนา

พระราชครูวามเทพมุนี
สรงน้ำสังข์แด่องค์พระพิฆเนศ เพื่อเป็นสิริมงคล

พราหมณ์ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์
สรงน้ำสังข์แด่องค์พระพิฆเนศ เป็นสิริมงคล

คุณมหาบีร์ โกเดอร์
ถวายดอกไม้แด่องค์พระพิฆเนศ เป็นสิริมงคล

พระราชครูวามเทพมุนี และ พราหมณ์ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์
ร่วมการสวดบูชาพระพิฆเนศ

คณะพราหมณ์พิธี ร่วมการสวดบูชาพระพิฆเนศ

พระราชครูวามเทพมุนี
รับมอบของที่ระลึกจากคุณมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานสมาคมฮินดูสมาช

พราหมณ์ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์
รับมอบของที่ระลึก

พราหมณ์พิธียังคงแจกเทวะประสาทแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ใกล้จะถึงเวลาออกแห่พระพิฆเนศไปลอยน้ำแล้วครับ

คลื่นมหาชนเข้ารับการแจกวัตถุมงคลที่ระลึกต่างๆ
เช่น ผงมงคล ผงดอกไม้ เมล็ดข้าวสารเสก เหรียญพระพิฆเนศ ฯลฯ
 
ภาพงานคเณศจตุรถี
หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4 , หน้า 5 ,

ชมภาพงาน "คเณศจตุรถี " ได้ที่นี่ (วัดแขก, และที่อื่นๆ)
***สงวนลิขสิทธิ์โดย Siamganesh***
รูปภาพแต่ละรูปเป็นลิขสิทธิ์ของสยามคเณศ
การนำไปใช้กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน

กลับไปหน้าแรกสยามคเณศ เว็บไซต์ความรู้การบูชาองค์เทพ---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.