พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
"คเณศจตุรถี" ฉลองวันคล้ายวันประสูติองค์พระพิฆเณศวร์
เทศกาลคเณศจตุรถี ปี 2553
ณ โบสถ์เทพมณเฑียร เสาชิงช้า
สมาคมฮินดูสมาช

เทศกาลคเณศจตุรถี ถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการประกอบพิธีบูชาพระพิฆเนศ จะกระทำในวันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่พระพิฆเนศได้ถือกำเนิดขึ้นโดยพลังอำนาจของพระแม่อุมาเทวี และเป็นที่เชื่อกันว่าพระพิฆเนศจะเสด็จลงมาเพื่อประทานพรแก่ผู้บูชา

ในเทศกาลคเณศจตุรถี ผู้ศรัทธาจะประกอบพิธีกรรมบูชาพระพิฆเนศอย่างยิ่งใหญ่ มีการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศจากดินหรือวัสดุธรรมชาติ ตกแต่งด้วยดอกไม้สีสันสวยงาม เครื่องบูชาก็เพียบพร้อม ทั้งผลไม้นานาชนิด ขนมหวานอร่อย พืชพรรณ ธัญญาหาร ฯลฯ ต่างก็ถูกคัดสรรอย่างดีเพื่อนำมาถวายแด่องค์พระพิฆเนศ เมื่อพิธีสวดบูชาเสร็จสิ้น ก็จะมีการแห่เทวรูปพระพิฆเนศออกไปทั่วเมือง จะพบเห็นการแห่เทวรูปขนาดใหญ่ออกจากวัดหรือเทวสถานไปรอบๆเมือง และมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำหรือทะเล เมื่อผู้ศรัทธาได้แห่เทวรูปมาพบกันยังแม่น้ำซึ่งเป็นจุดนัดหมายแล้ว ก็จะทำการลอยองค์เทวรูปพระพิฆเนศลงสู่แม่น้ำหรือทะเล เสมือนการส่งพระองค์กลับสู่วิมาน ผู้ที่เข้าร่วมพิธีสวดบูชาและพิธีลอยเทวรูปลงน้ำ จะได้รับความคุ้มครองจากพระองค์ และจะได้รับสิริมงคลตลอดปี

ในปี พ.ศ. 2553 นี้ เว็บไซต์สยามคเณศ จึงได้ร่วมมือกับ โบสถ์เทพมณเฑียร / สมาคมฮินดูสมาช
บริษัท สินธุสมุทร จำกัด / ร้าน อีส จีเวล / และเว็บไซต์ฮินดูไทย
จัดงานบูชาพระพิฆเนศเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถีขึ้น
เพื่อฉลองวันคล้ายวันประสูติแด่พระองค์ ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและเป็นที่รักยิ่งของผู้ศรัทธา

งานบูชาพระพิฆเนศที่ทางกลุ่มของเราจัดขึ้นมานี้ มีขึ้นในวันที่ 18-19 กันยายน 2553
ซึ่งเป็นวันที่ยังคงอยู่ในช่วงเทศกาลคเณศจตุรถีของปี พ.ศ. 2553 นี้
การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาคมฮินดูสมาชและโบสถ์เทพมณเฑียรขึ้นมาในประเทศไทย
ด้วยความร่วมมือของกลุ่มผู้จัดงาน พิธีบูชาพระพิฆเนศที่ถูกต้องตามประเพณีจึงเกิดขึ้น
นำมาซึ่งความสุขแก่ผู้ศรัทธาที่เข้าร่วมพิธี ดังที่จะเห็นได้จากประมวลภาพต่อไปนี้ครับ


ประมวลภาพ
" มหามงคลพิธี คเณศจตุรถี "
ณ โบสถ์เทพมณเฑียร สมาคมฮินดูสมาช
วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2553

ภาพงานคเณศจตุรถี
หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4 , หน้า 5

"คณปติ บัปปา โมริยา!!!!!!"
หมายถึง พระพิฆเนศจงเจริญ!!!
ใช้โห่ร้องเพื่อสรรเสริญองค์พระพิฆเนศ

ได้เวลาอันสมควร คณะผู้ศรัทธาจึงร่วมกันยกพระพิฆเนศขึ้นจากแท่น
เพื่ออัญเชิญไปยังรถที่มารอรับ

ผู้ศรัทธาช่วยกันรับองค์เทวรูป


พระพิฆเนศ "ทัคทุเศฐ" สร้างจากดินและกระดาษ
องค์ประธานในงานคเณศจตุรถี ประจำปี พ.ศ.2553 โบสถ์เทพมณเฑียร
ที่ประดิษฐานให้ประชาชนกราบสักการะในโบสถ์เทพมณเฑียรมา 2 วันเต็มๆ
กำลังจะถูกนำออกแห่ไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อทำพิธีที่เรียกว่า "วิสารชัน" หรือ การนำองค์เทวรูปลอยลงสู่แม่น้ำ
ให้วัสดุธรรมชาติที่ปั้นขึ้นเป็นเทวรูปนี้ ได้ละลายลงไปกับสายน้ำ
...เสมือนการส่งพระพิฆเนศกลับสู่วิมาน...

ประชาชนผู้ศรัทธา เอื้อมมือไปแตะองค์เทวรูปเป็นครั้งสุดท้าย
เพื่อขอรับสิริมงคลจากพระองค์

ผู้ศรัทธาช่วยกันยกพระพิฆเนศขึ้นประดิษฐานบนรถ

แรงศรัทธาจากผู้จงรักภักดีในองค์พระพิฆเนศ

แท่นสำหรับประดิษฐานเทวรูป ถูกยกขึ้นมารองรับพระพิฆเนศบนรถด้วย

ประดิษฐานพระพิฆเนศบนรถอย่างเรียบร้อย

ระหว่างนี้ผู้ศรัทธายังคงขอพรจากพระพิฆเนศ
บางท่านถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก


พราหมณ์พิธีบางท่าน ได้รับเกียรติให้ขึ้นบนรถแห่ด้วย
เพื่อคอยดูแลเทวรูปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

รถแห่พร้อมขบวนผู้ศรัทธาเริ่มออกเดินทางจากโบสถ์เทพมณเฑียร
บริเวณ เสาชิงช้า มุ่งหน้าไปสู่ท่าพระอาทิตย์และสวนสันติไชยปราการ

มีรถของอาสาสมัคร หน่วยกู้ภัย นำหน้ารถแห่พระพิฆเนศ

มีการประโคมดนตรีไปตลอดทาง ทั้งเป่าปี่และตีกลองกันอย่างเอิกเกริก

มีน้ำใจจากหลายท่าน ที่นำรถกระบะมาร่วม เพื่อรับผู้ศรัทธาไปยังท่าน้ำ

ประชาชนที่พบเห็นขบวนแห่เทวรูปพระพิฆเนศ
ต่างก็ยกมือขึ้นไหว้ บ้างก็นำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูป

ขบวนแห่มาถึงบริเวณหน้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ สนามหลวง
ถึงขณะนี้ มีประชาชนมาร่วมขบวนราว 3 พันคน

ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนต่อไปยังท่าพระอาทิตย์และสวนสันติไชยปราการ

พระอาจารย์ลลิต โมหัน วยาส ประธานพราหมณ์เทพมณเฑียร
ลงมาร่วมเดินขบวนแห่ด้วยความสนุกสนาน

ขบวนแห่ได้รับความสะดวกจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม
หน่วยเหยี่ยวเวหา / อาสาสมัครธนปราการ

ชาวอินเดียก็มา่ร่วมขบวนแห่กันอย่างคับคั่ง

แม้แดดจะร้อน ผู้ศรัทธาก็ยังคงร่วมเดินขบวนอย่างไม่ย่อท้อ

ระหว่างการเดินแห่ ก็มีการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน

เมื่อขบวนแห่เดินทางมาถึงท่าพระอาทิตย์
องค์พระพิฆเนศจึงถูกอัญเชิญลงเรือ ซึ่งมาจอดเทียบท่ารออยู่แล้ว


กลุ่มเจ้าภาพจะร่วมลงเรือลำใหญ่ด้วย เพื่อส่งเสด็จพระพิฆเนศ
สำหรับองค์เทวรูปพระพิฆเนศ จะถูกอัญเชิญลงเรือลำเล็กอีกต่อหนึ่ง
เพื่อเตรียมลอยลงสู่แม่น้ำ


เรือขนาดเล็กที่มารองรับองค์เทวรูปพระพิฆเนศ


ผู้ศรัทธาร่วมอนุโมทนาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
ทั้งท่าพระอาทิตย์ และ สวนสันติไชยปราการ

เต็มไปด้วยผู้ศรัทธารวมกันราวๆ 3 พันคน


เรือเริ่มแล่นออกจากริ่มฝั่ง เพื่อไปยังกลางแม่น้ำ

เมื่อพระพิฆเนศลงสู่เรือแล้ว ก็ปรากฎเหตุการณ์มหัศจรรย์
นั่นคือ แสงแดดที่เคยร้อนจัดแผดเผาผู้ร่วมขบวน กลับถูกเมฆบัง
แล้วสายฝนก็โปรยปรายลงมาทันที
เปรียบเสมือนสายน้ำมนต์
ที่องค์พระพิฆเนศบันดาลให้ตกลงมา
ผู้ศรัทธาจึงโห่ร้องสรรเสริญพระพิฆเนศ "คณปติ บัปปา โมริยา!!!!!"

เรือแล่นไปถึงกลางแม่น้ำ

พราหมณ์พิธีและผู้ที่อยู่ในเรือต่างร้องสรรเสริญพระพิฆเนศ

เรือลำเล็ก แล่นมารับองค์เทวรูปพระพิฆเนศ
ระหว่างนี้พราหมณ์พิธีคอยสวดมนตราอันศักดิ์สิทธิ์กำกับอยู่ตลอด
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความตื่นเต้น และความตื้นตัน
ประชาชนผู้ศรัทธา ที่ยืนอนุโมทนาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
ต่างร้องเพลง ปรบมือกันอย่างเป็นสุข บ้างก็น้ำตาไหลด้วยความปลื้มปิติ

เมื่อได้เวลาอันสมควรที่สุด
พราหมณ์พิธี ยกองค์พระพิฆเนศขึ้นแล้วปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
สายน้ำค่อยๆ ไหลผ่านและซึมเข้าสู่องค์เทวรูป
กระดาษและดินที่ปั้นขึ้นเป็นพระพิฆเนศเริ่มดูดซับน้ำ
พระพิฆเนศค่อยๆ จมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

พราหมณ์นำถุงทรายผูกติดเข้ากับฐานพระพิฆเนศ
แล้วโยนถุงทรายลงในน้ำ เพื่อให้เทวรูปจมลงสู่แม่น้ำได้โดยง่าย

พระพิฆเนศค่อยๆ จมลงสู่ก้นแม่น้ำ
ดินและกระดาษที่ปั้นขึ้นเป็นองค์พระพิฆเนศก็จะค่อยๆ ละลายไปกับสายน้ำ
ผู้ที่มากราบสักการะและได้ร่วมส่งเสด็จในครั้งนี้ ย่อมได้รับสิริมงคล
การส่งเสด็จพระพิฆเนศสู่สรวงสวรรค์อันเป็นวิมานของพระองค์
เนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี พ.ศ.2553 นี้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

.............................................................


" คเณศ ปรารถนา "

ข้าพเจ้าขอก้มกราบลงแทบพระบาท
เพื่อน้อมบูชามหาเทพพิฆเนศวร อันเป็นที่รักยิ่ง
เทพเจ้าผู้งามสง่า พรั่งพร้อมด้วยปัญญา เปี่ยมด้วยความสุข
พระองค์ผู้ทรงยิ้มแย้มอยู่เสมอ
...และทรงประทับอยู่ทั่วทุกแห่งหน...

...ชยะ คเณศะ เทวะ...
ขอชัยชนะจงมีแด่พระองค์
ผู้เป็นที่รักยิ่งของผู้ศรัทธาทั่วทั้งโลก
พระองค์ได้ปลดเปลื้องพันธนาการจากสิ่งรัดรึง ให้ข้าพเจ้าได้เป็นอิสระ

...ชยะ เทวะ ชยะ มงคล มูรติ...
พระองค์ผู้มีรูปกายงดงามหมดจด
ขอข้าพเจ้าได้สดับรับฟังแด่สิ่งที่ดีงาม
ด้วยการประทานพรของพระองค์
ขอข้าพเจ้าได้รับแต่ความสุข ความอิ่มเอม ที่ได้บูชาพระองค์
มหาเทพผู้เป็นศรี...ศรี คเณศายะ นะมะห์

ขอกายทุกส่วนของข้าพเจ้า ได้รับการคุ้มครองโดยพระองค์
...คเณศะ ศรนัม ศรนัม คเณศะ...
ข้าพเจ้าขอยึดพระองค์เป็นที่หลบภัย เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอยู่เสมอ
ขอพระองค์ประทานพลังแห่งสายลมและแสงอาทิตย์
ให้ชีวิตข้าพเจ้าแล่นไปอย่างราบรื่นและเป็นสุข

พระพิฆเนศ เทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจของข้าพเจ้า
พระองค์เสมือนพรหมมา เสมือนวิษณุ เสมือนรุทระ
เสมือนอินทรา เสมือนอัคนี เสมือนวายุ เสมือนสุริยะ เสมือนจันทรา

...คณปติ บัปปา โมริยา...
พระพิฆเนศ ผู้มีคุณานุปการต่อผู้ศรัทธา
มหาเทพแห่งสรรพสิ่งในโลกา
ขอน้อมนมัสการพระองค์ ผู้เป็นพลังขับเคลื่อนสรรพดวงดาวในจักรวา...

โอม ศานติ...ศานติ...ศานติ

(โดย : สยามคเณศ)

 
ภาพงานคเณศจตุรถี
หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 ,หน้า 4 , หน้า 5

ชมภาพงาน "คเณศจตุรถี " ได้ที่นี่ (วัดแขก, และที่อื่นๆ)
***สงวนลิขสิทธิ์โดย Siamganesh***
รูปภาพแต่ละรูปเป็นลิขสิทธิ์ของสยามคเณศ
การนำไปใช้กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน


facebook.com/siamganeshfanpageสยามคเณศ ได้สร้างแฟนเพจแล้ว
เชิญ "ถูกใจ" ได้ที่นี่ครับ
facebook.com/siamganeshfanpage


กลับไปหน้าแรกสยามคเณศ เว็บไซต์ความรู้การบูชาองค์เทพ---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.