พระสีวลีผู้เป็นเลิศในลาภสักการะ

หลังจากที่พระสีวลีออกบวชโดยมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว ท่านก็ต้องการจะทดสอบบุญของตนเอง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดจากการทดสอบบุญนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาภสักการะของท่าน

พระสิวลีทดสอบบุญ…ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์จะเสด็จไปยังนครสาวัตถี พระสีวลีเถระได้เข้าไปเฝ้าพร้อมทั้งกราบทูลว่า ต้องการทดสอบเรื่องลาภสักการะของตนเองจึงขอให้พระพุทธองค์ประทานพระภิกษุ ๕๐๐ รูป ให้ติดตามท่านไปด้วย

เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบความปรารถนา จึงตรัสอนุญาตและรับสั่งให้พระสีวลีพาพระภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป ออกเดินทางไปยังป่าหิมพานต์ Continue reading พระสีวลีผู้เป็นเลิศในลาภสักการะ

พระสีวลีออกบวช

เมื่อพระสีวลีประสูติออกมา และพระนางสุปปวาสาได้พักฟื้นหลังจากที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการตั้งครรภ์บุตรเป็นเวลานาน 7 ปี 7 วัน จนแข็งแรงดีแล้ว พระนางก็มีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน จึงได้แจ้งแก่พระสวามีให้กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ พร้อมด้วยคณะภิกษุสงฆ์ ให้มารับมหาทาน เป็นอาหารบิณฑบาตในพระราชวังเป็นเวลาตลอด 7 วันนี้

ในวันที่ถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ พระสีวลีกุมาร แม้ประสูติได้ไม่นานนัก แต่เนื่องจากอยู่ในครรภ์นานถึง 7 ปี ก็ทรงมีพระวรกายแข็งแรงและมีปัญญาเปรียบประดุจเด็กอายุ 7 ปี ได้ทำงานช่วยพระบิดาและพระมารดา จัดแจงการงานต่างๆ ในวันถวายมหาทานด้วย

ในขณะที่พระกุมารกำลังช่วยงานอยู่นั้นเอง พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเอตทัคคะทางด้านผู้มีปัญญามาก ก็ได้เฝ้าสังเกตดูกิริยาอาการของพระกุมารอยู่ตลอดเวลา และรู้สึกพอใจในตัวของพระสีวลีเป็นอันมาก Continue reading พระสีวลีออกบวช

การกำเนิดพระสีวลี โดยการทรงประทานพรของพระพุทธเจ้า

เนื่องจากพระนางสุปปวาสา ได้ตั้งครรภ์มานานถึง 7 ปี การคลอดซึ่งโดยปกติก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่แล้วก็ดูท่าว่าจะยากขึ้นไปกว่าผู้อื่น เพราะทารกในครรภ์นั้นหลงครรภ์ กล่าวคือ ตามปกติของมนุษย์นั้นเวลาจะคลอดเด็กในครรภ์จะต้องกลับหัวลงเพื่อที่จะได้คลอดออกมาอย่างสะดวก แต่กรณีของพระนางสุปปวาสานี้ ทารกไม่ยอมกลับหัวลง ในบางขณะก็กลับเอาขาลง

เหตุการณ์เช่นนี้ทำให้พระนางสุปปวาสามีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัส ด้วยความที่เจ็บครรภ์จะคลอดแต่กลับคลอดไม่ได้ พระนางได้รับทุกขเวทนาทางกายจากการเจ็บครรภ์อย่างนี้อยู่ถึง 7 วัน จนถึงกับเกิดความคิดว่าตนเองจะต้องตายพร้อมกับทารกน้อยในท้องเป็นแน่

จากนั้นพระนางสุปปวาสาก็นึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งเพิ่งได้เข้าเฝ้ามาก่อนหน้านี้ว่า ถ้าได้รับพรจากพระพุทธองค์ก็คงดี พระนางจึงทูลขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระพุทธองค์ ให้ทรงช่วยให้การคลอดเป็นไปด้วยดี Continue reading การกำเนิดพระสีวลี โดยการทรงประทานพรของพระพุทธเจ้า

พระสีวลี พระอรหันต์ผู้มีลาภสักการะเป็นที่สุด

เมื่อกล่าวถึงชื่อของพระสีวลี หลายต่อหลายคน ก็คงรู้จักคุ้นเคยกับชื่อของท่านเป็นอย่างดี ในขณะที่อีกหลายคนอาจส่ายหน้าไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของท่านเลยก็เป็นได้

แล้วพระสีวลีเป็นใคร…พระสีวลี เป็นพระอรหันต์ เป็นหนึ่งในพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล ท่านได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะ คือ ผู้เป็นเลิศทางด้านมีลาภมาก ผู้เป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเทวดา ซึ่งพร้อมจะถวายลาภสักการะให้ท่านตลอด

ฟังดูก็น่าแปลกใจสงสัยว่า เหตุใดชีวิตของพระสีวลีท่านจึงได้รับลาภสักการะอย่างไม่ขาดสาย ไม่ใช่ว่าจู่ๆ ท่านจะเป็นผู้มีลาภขึ้นมาโดยบังเอิญ ลาภสักการะที่ท่านได้รับก็เป็นแค่ผลลัพธ์เพราะเหตุแห่งการได้รับนั้นมีอยู่

แน่นอนว่าการได้รับเช่นนี้ย่อมเป็นผลมาจากเหตุที่ท่านเคยให้อย่างมหาศาล พระสีวลีเคยสละทานอันล้นพ้น แต่ในขณะเดียวกันท่านก็เคยเบียดเบียนผู้อื่น และด้วยเหตุนั้นชีวิตของท่านในชาติสุดท้ายจึงมีทั้งการได้อย่างมหาศาลและการเสียอย่างมากมาย Continue reading พระสีวลี พระอรหันต์ผู้มีลาภสักการะเป็นที่สุด

ตำนานพระสีวลี ตำนานกำเนิดพระสีวลี

Featured

พระสีวลี การบูชาพระสีวลี

ในสมัยพุทธกาลนครแห่งหนึ่งชื่อว่าโกลิยะ มีพระเจ้าโกลิยะเป็นผู้ปกครอง พระองค์มีราชธิดาพระองค์หนึ่งนามว่าพระนางสุปปวาสา ซึ่งเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทาน พระนางได้อภิเษกสมรสกับเจ้าชายในราชวงศ์ศากยะพระองค์หนึ่ง ทั้งสองครองคู่กันจนกระทั่งพระนางตั้งครรภ์

เมื่อนั้นได้เกิดความอัศจรรย์ขึ้น นับตั้งแต่ที่ทารกน้อยมาปฏิสนธิในครรภ์ ก็มีชาวบ้านนำของบรรณาการมาถวายแด่พระนางอย่างไม่ขาดสาย เป็นจำนวนมากถึงวันละ 100 เล่มเกวียน ทั้งในเวลาเช้าและเวลาเย็น

แต่นั้นยังไม่ใช่ความน่าประหลาดใจทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพราะขณะที่พระนางทรงตั้งครรภ์ เมื่อใดก็ตามที่พระนางจับกระเช้าที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ต่างๆ เมื่อนำเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นไปหว่านลงในที่นาก็จะได้ผลผลิตออกมาประมาณ 50 เล่มเกวียน ซึ่งถือว่าได้มากเกินกว่าผลผลิตในที่นาตามปกติ ยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งของใดๆก็ตามหาพระนางได้นำมือไปสัมผัสแล้ว ของที่พร่องน้อยลงไปนั้น ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างน่าอัศจรรย์ Continue reading ตำนานพระสีวลี ตำนานกำเนิดพระสีวลี