พระสีวลี พระอรหันต์ผู้มีลาภสักการะเป็นที่สุด

เมื่อกล่าวถึงชื่อของพระสีวลี หลายต่อหลายคน ก็คงรู้จักคุ้นเคยกับชื่อของท่านเป็นอย่างดี ในขณะที่อีกหลายคนอาจส่ายหน้าไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของท่านเลยก็เป็นได้

แล้วพระสีวลีเป็นใคร…พระสีวลี เป็นพระอรหันต์ เป็นหนึ่งในพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล ท่านได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะ คือ ผู้เป็นเลิศทางด้านมีลาภมาก ผู้เป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเทวดา ซึ่งพร้อมจะถวายลาภสักการะให้ท่านตลอด

ฟังดูก็น่าแปลกใจสงสัยว่า เหตุใดชีวิตของพระสีวลีท่านจึงได้รับลาภสักการะอย่างไม่ขาดสาย ไม่ใช่ว่าจู่ๆ ท่านจะเป็นผู้มีลาภขึ้นมาโดยบังเอิญ ลาภสักการะที่ท่านได้รับก็เป็นแค่ผลลัพธ์เพราะเหตุแห่งการได้รับนั้นมีอยู่

แน่นอนว่าการได้รับเช่นนี้ย่อมเป็นผลมาจากเหตุที่ท่านเคยให้อย่างมหาศาล พระสีวลีเคยสละทานอันล้นพ้น แต่ในขณะเดียวกันท่านก็เคยเบียดเบียนผู้อื่น และด้วยเหตุนั้นชีวิตของท่านในชาติสุดท้ายจึงมีทั้งการได้อย่างมหาศาลและการเสียอย่างมากมาย

เรื่องราวประวัติของพระสีวลีเป็นตัวอย่างที่ดีของกฎธรรมชาติของเหตุและผล ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง ฉันแล้วหากต้องการได้ผลดีแล้วก็ต้องเหมือนปลูกเหตุดีอยู่เสมอ เพราะถ้าหากต้องการได้ผลแต่ไม่ปลูกเหตุแล้ว ผลจะมีได้อย่างไร ดังนั้นแล้วจึงขอเชิญชวนให้เริ่มปลูกต้นเหตุที่ดีตั้งแต่วันนี้เพื่อจะได้แตกหน่อออกใบเป็นผลที่ดีสืบไป

จากหนังสือ พระสีวลี อรหันต์แห่งโชคลาภ สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

Comments are closed.