การกำเนิดพระสีวลี โดยการทรงประทานพรของพระพุทธเจ้า

เนื่องจากพระนางสุปปวาสา ได้ตั้งครรภ์มานานถึง 7 ปี การคลอดซึ่งโดยปกติก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่แล้วก็ดูท่าว่าจะยากขึ้นไปกว่าผู้อื่น เพราะทารกในครรภ์นั้นหลงครรภ์ กล่าวคือ ตามปกติของมนุษย์นั้นเวลาจะคลอดเด็กในครรภ์จะต้องกลับหัวลงเพื่อที่จะได้คลอดออกมาอย่างสะดวก แต่กรณีของพระนางสุปปวาสานี้ ทารกไม่ยอมกลับหัวลง ในบางขณะก็กลับเอาขาลง

เหตุการณ์เช่นนี้ทำให้พระนางสุปปวาสามีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัส ด้วยความที่เจ็บครรภ์จะคลอดแต่กลับคลอดไม่ได้ พระนางได้รับทุกขเวทนาทางกายจากการเจ็บครรภ์อย่างนี้อยู่ถึง 7 วัน จนถึงกับเกิดความคิดว่าตนเองจะต้องตายพร้อมกับทารกน้อยในท้องเป็นแน่

จากนั้นพระนางสุปปวาสาก็นึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งเพิ่งได้เข้าเฝ้ามาก่อนหน้านี้ว่า ถ้าได้รับพรจากพระพุทธองค์ก็คงดี พระนางจึงทูลขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระพุทธองค์ ให้ทรงช่วยให้การคลอดเป็นไปด้วยดี

พอได้ยินดังนั้นพระสวามีจึงรีบเดินทางออกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทันที หลังจากเดินทางไปจนมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้ว พระสวามีของพระนางก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมา ว่าพระนางสุปปวาสาได้รับทุกขเวทนาจากการตั้งครรภ์นานถึง 7 ปี แล้วยังมีอาการผิดปรกติกับครรภ์อีกถึง 7 วัน พระพุทธองค์เมื่อได้รับทราบความดังนั้นแล้ว จึงตรัสประทานพรแก่พระนางว่า

“ขอให้พระนางสุปปวาสา พระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงโกลิยะ จงเป็นหญิงมีความสุข ปราศจากโรคาพยาธิ ประสูติพระราชโอรสผู้หาโรคมิได้เถิด”

ด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาพที่พระพุทธองค์ประทานให้นี้เอง แม้ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่เป็นผลให้ทุกขเวทนาความเจ็บปวดของพระนางอันตรธานหายไปในทันที แล้วก็ได้ประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดายเปรียบประดุจน้ำไหลออกจากหม้อ ท่ามกลางความดีใจของพระประยูรพระญาติทั้งหลาย เหล่าญาติก็ได้ขนานนามโอรสซึ่งอยู่ในครรภ์นานถึง 7 ปีผู้นี้ว่า “พระสีวลีกุมาร”

จากหนังสือ พระสีวลี อรหันต์แห่งโชคลาภ สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

Comments are closed.