ความเชื่อเกี่ยวกับพระสีวลี

ความเชื่อเรื่องโชคลาภรวมทั้งโชคลางต่างๆ นั้น ผูกพันกับคนไทยอย่างแนบสนิทจนเข้าไปอยู่กับวิถีชีวิตอย่างไม่รู้ตัว หลายครั้งเมื่อไม่ได้ดังที่หวังก็นึกไปเสียว่าโชคไม่ดี หรือ บางทีได้ลาภมาก็นึกยินดีเสียว่าโชคดี ด้วยเหตุที่ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภเป็นความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาโดยตลอด ดังนั้นในฐานะที่พระสีวลีเป็นพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญในพุทธศาสนา พ่วงด้วยตำแหน่งผู้เป็นเลิศทางด้านผู้มีลาภมาก ทำให้พระสีวลีได้รับการเคารพสักการะเป็นอย่างมากในประเทศไทยรวมถึงอาณาจักรล้านนาที่บูชาพระสีวลีมานานเช่นกัน

ซึ่งที่อาณาจักรล้านนานี่เอง พระสีวลีเป็นที่รู้จักกันในชื่อ พระสิมปะลี หรือ พระฉิมพลี บางแห่งขนานนามท่านไปว่าเป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ บ้าง อรหันต์แห่งโชคลาภบ้าง นอกจากนี้ประเทศใกล้เคียงที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอย่างศรีลังกา ก็นับถือพระสิวลีด้วยเช่นกัน แต่ทางศรีลังกาจะบูชาท่านเป็นภาพพิมพ์หรือเป็นรูปวาดเสียมากกว่า

ความเชื่อเกี่ยวกับพระสิวลีก็มีปรากฏอยู่หลายตำนานให้ได้ศึกษากัน ดังจะอธิบายในบทต่อๆ ไป

จากหนังสือ พระสีวลี อรหันต์แห่งโชคลาภ โดย นทธัญ แสงไชย // สำนักพิมพ์อมรินทร์

Comments are closed.