พระสีวลีกับชาวมอญ

หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อของ พระฉิมพลี ผู้นำมาซึ่งโชคลาภ

พระฉิมพลี นี้ก็คืออีกนามหนึ่งของ พระสีวลี นั่นเอง พระสีวลีนี้ไม่ใช่ได้รับความนิยมแต่เพียงในสังคมไทยเท่านั้นแต่ในสังคมของชาวมอญ ท่านจะได้รับความเคารพนับถือมากทีเดียว

ถ้ากล่าวถึงชาวพม่านับถือพระอุปคุต ชาวมอญก็เคารพนับถือพระสิวลีว่ายิ่งใหญ่เหนือใคร

ในชุมชนชาวมอญนั้นแทบทุกบ้านจะปั้นรูปปั้นพระสีวลี ไว้บูชากันอย่างแพร่หลาย ด้วยความเชื่อที่ว่า การบูชาพระสีวลีนั้นจะนำมาซึ่งโชคลาภ ความสุข ความเจริญ และ ความอุดมสมบูรณ์ นอกจากเรื่องโชคลาภแล้วในทัศนะของชาวมอญ พระสีวลีเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นแบบฉบับของพระธุดงค์ในสมัยพุทธกาล เพราะท่านมักจาริกไปตามถิ่นฐานต่างๆ เพื่อรับของบิณฑบาตจากประชาชนบ้าง สนทนาธรรมบ้าง และในขณะที่ท่านเที่ยวจาริกไป สิ่งที่ท่านติดตัวไปธุดงค์มีแค่ ไม้เท้า กลด ย่าม บาตร และลูกประคำเพียงเท่านั้นเอง นี่จึงเป็นที่มาของรูปปั้นพระสิวลีที่ชาวมอญใช้บูชา ซึ่งจะมีลักษณะของพระสิวลีที่กำลังออกธุดงค์ พร้อมทั้งข้าวของเครื่องใช้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นเอง

จากหนังสือ พระสีวลี อรหันต์แห่งโชคลาภ โดย นทธัญ แสงไชย // สำนักพิมพ์อมรินทร์

Comments are closed.