พระสีวลีปางธุดงค์ ปางของพระสีวลี

ปางธุดงค์ เป็นปางที่ได้รับความนิยมมากในการสร้างรูปหล่อพระสีวลี เพราะเห็นได้บ่อยที่สุด เมื่อใดที่เห็นรูปปั้นพระธุดงค์ ย่อมเข้าใจได้ในทันทีว่า นั่นแหละคือพระสีวลี ปางนี้มีลักษณะเป็นพระยืน บ้านก็อยู่ในท่าเดิน มือขวาถือไม้เท้ายันพื้น มือซ้ายถือกลด สะพายย่าม และ บาตร โดยสิ่งของแต่ละอย่างล้วนมีความหมายดังนี้

ไม้เท้า หมายถึง มีผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำชู
กลด หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข
บาตร หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
ย่าม หมายถึง ความพรั่งพร้อมด้วยจตุปัจจัย

ปางนี้มีที่มาจากตำนานของพระสีวลีในพระไตรปิฎก ที่เคยออกเดินทางธุดงค์ไปในที่ต่างๆ และได้รับลาภสักการะมากมายจากทั้งเหล่ามนุษย์และเทวดา ด้วยความที่เป็นพระอรหันต์ซึ่งมีบุญในด้านลาภสักการะมากนั่นเอง ทำให้เป็นที่รักใคร่ของบรรดามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

จากหนังสือ พระสีวลี อรหันต์แห่งโชคลาภ โดย นทธัญ แสงไชย // สำนักพิมพ์อมรินทร์

Comments are closed.