พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
"พระพรหม"
คำสั่งของพระพรหม ผู้ทำให้มีการสร้างโลกขึ้น


 
 

บทความนี้ได้รับอนุญาตเผยแพร่จาก
พระครูญาณสยมภูว์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน)

จากหนังสือ "ประวัติศาสนาพราหมณ์ และ พระมหาเทพ 7 พระองค์"
จัดพิมพ์โดย : มูลนิธิพระพิฆเนศ
บรรณาธิการ : พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
กองบรรณาธิการ : นางสาวพิมผกา แสงแก้ว , นายณรงค์ชัย ทิพย์มณี
จัดอาร์ตเวิร์ค : นายทรงศักดิ์ รุ่งเลิศดี , นางสาวนลินา ขันทวี
พิสูจน์อักษร : นายสนธยา ราษีทอง , นางสาวชลธิชา บุญเนียม
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ สันติวัฒนา

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่องค์มหาเทพ มา ณ ที่นี้ / สยามคเณศตำนานพระพรหม ท้าวมหาพรหม


- พระพรหม วิธีบูชา บทสวดมนต์

- พระพรหม - ต้นกำเนิดแห่งผู้สร้าง
ความแตกต่างระหว่าง พรหม และ พราหมณ์


- พระพรหม - สถานะแห่งพระพรหม
ในระหว่างเทพเจ้าสูงสุดทั้ง 3 พระองค์


- พระพรหม - คำสั่งของพระพรหม ผู้ให้มีการสร้างโลก

- การแบ่งเวลาแห่งพระพรหมและการสิ้นสุดการสร้างโลก

- พระพรหม - ตำนานแห่งพระพรหมจากปุราณะอื่นๆ

......................................................................................................

พระเครื่องพระพิฆเนศวร์ พระศิวะ พระอิศวร พระวิษณุ พระนารายณ์ พระลักษมี พระอุมาเทวี พระแม่ลักษมีเทวี พระสุรัสวดี พระสุรัสวตี พระสรัสวตี พระสรัสวดี พระนารายณ์ทรงครุฑ พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี พระแม่ทุรกา เจ้าแม่ทุรกา ทุรคาเทวี พระกฤษณะ หนุมาน พญาครุฑ
อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ศาสนาฮินดู
พระพรหม , พระวิษณุ , พระศิวะ , พระราม , พระกฤษณะ ,
พระแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี , พระแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี , พระแม่สุรัสวดี , พระขันทกุมาร , พระหนุมาน
บทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ วิธีบูชาพระพิฆเณศ พระคเนศ

วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ,วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศ เชียงใหม่ , ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง
พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก
,
เสาชิงช้า ศาลากลางกรุงเทพ , พระพิฆเนศนครนายก
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม , งานนวราตรี งานวัดแขก
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร สมุทรปราการ

ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.