พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู ประเทศอินเดีย พระศิวะ พระพรหม พระวิษณุ พระแม่อุมาเทวี

"นานาศิลป์ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ"
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จ.สมุทรปราการ

(บทความจาก อนุสาร อ.ส.ท.)
สายสุนีย์ สิงหทัศน์...เรื่อง / อาทิตย์ จันเทศ...ภาพบนเส้นทางถนนสุขุมวิทสายเก่า เลยทางแยกบางพลี ตำบลบางเมืองใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ มาไม่ไกลนัก จะแลเห็นตึกรูปทรงช้างสามเศียรขนาดใหญ่แต่ไกล และเมื่อมาถึงบริเวณด้านหน้า จะเห็นคนขายดอกไม้ เครื่องบูชา และผู้คนที่มากราบไหว้ขอโชคลาภและความคุ้มครองกันอย่างหนาตาเป็นประจำ เพราะเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาคารที่ว่านี้ก็คือ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สถานที่รวบรวมงานศิลปะอันวิจิตรตระการตานานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมทองแดงบริสุทธิ์รูปช้างสามเศียรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในโลก ลวดลายปูนปั้นประดับด้วยกระเบื้องเบญจรงค์อย่างประณีตสวยงามไม่มีที่ติ เสาขนาดใหญ่ประดับด้วยดีบุกดุนลายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ ที่สำคัญและโบราณวัตถุอันล้ำค่าของตระกูลวิริยะพันธุ์

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้ เกิดขึ้นจากความคิดและจินตนาการของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ หรือเสี่ยเล็ก ผู้สรรค์สร้างเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เก็บรักษาโบราณวัตถุมีค่าควรเมือง อันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์แก่บ้านเมืองและแผ่นดิน โดยจะจัดพื้นที่บริเวณโดยรอบอีกหลายสิบไร่ ให้เป็นสวนขนาดใหญ่ ที่มีทั้งต้นไม้น้ำตก ลำคลอง เพื่อให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้มาพักผ่อนหย่อนใจ อาคารแห่งนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ขณะนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ไปมาก และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ส่วนพิธิเปิดอย่างเป็นทางการนั้น ผู้สร้างมีเจตนารมณ์จะเปิดในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายในพื้นที่ด้านหน้าตัวอาคาร ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดเตรียมพวงมาลัย ดอกไม้ ธูป และแผ่นทอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เชื่อถือ นำไปกราบไหว้และปิดทองรูปจำลองช้างเอราวัณ ลอยในสระน้ำรอบพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ กวนอิมที่ประดิษฐานอยู่ในอาคารชั้นสอง รวมทั้งนำไปสักการะพระพิฆเนศ ที่อยู่ด้านนอกตัวอาคารด้วย ทั้งนี้เพราะคนไทยมีความเชื่อตามคติทางพระพุทธศาสนาว่า ช้างเอราวัณคือเทวดาที่มีนามว่า เอราวัณเทพบุตร เป็นบริวารของพระอินทร์ที่สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อใดที่พระอินทร์จะเสด็จไปในงานพิธีที่มีเกียรติ เทวดาองค์นี้จะกลายเป็น ช้างเผือกให้พระอินทร์ทรงไปทุกครั้งลักษณะสำคัญของช้างเชือกนี้ก็คือ มี ๓๓ เศียร กายสีขาวสูง ๑๕๐ โยชน์ เศียรอยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่ เป็นที่ประทับของพระอินทร์และพระสหาย แต่ละเศียรมี ๗ งา แต่ละงามี ๗ สระ แต่ละสระมีกอบัว ๗ กอ แต่ละกอบัวมีดอกบัว ๗ ดอก แต่ละดอกมี ๗ กลีบ แต่ละกลีบมีเทพธิดา ๗ องค์ และแต่ละองค์ก็มีบริวารอีก ๗ นาง แต่ในงานศิลปะของไทยโดยทั่วไป จะทำรูปช้างเอราวัณเพียง ๓ เศียรเท่านั้น

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ มีความสูงเท่ากับตึกสูงประมาณ ๑๗ ชั้น ความสูงจากพื้นดินถึงยอด ๕๐ เมตร ตัวอาคารด้านล่างมีระเบียงรอบเป็นวงกลม มีทางเข้าภายในอาคารได้หลายทาง ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น ๓ ส่วน ตามลักษณะไตรภูมิ คือชั้นล่างสุดเป็นชั้นบาดาล มีรูปปั้นมนุษยนาคตั้งอยู่เหนือน้ำตรงกึ่งกลางเป็นสัญลักษณ์ แวดล้อมด้วยโบราณวัตถุอันมีค่าที่ตั้งแสดงประกอบ และมีการจัดนิทรรศการการก่อสร้างเมืองโบราณปราสาทสัจธรรม และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณอยู่โดยรอบส่วนที่สอง คือ ชั้นมนุษย์โลก เป็นชั้นที่ตกแต่งวิจิตรงดงามที่สุดด้วยลวดลายปูนปั้นประดับเบญจรงค์ ฝีมือศิลปินและช่างจากจังหวัดเพชรบุรี มีซุ้มพระเกตุประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมอายุเก่าแก่ถึง ๑,๓๐๐ ปี เป็นสัญลักษณ์ บนเพดานเป็นกระจกสีออกแบบเป็นรูปแผนที่โลกโดยศิลปินจากประเทศเยอรมนี และส่วนที่สาม คือ ชั้นสวรรค์ เป็นชั้นที่อยู่ในตัวช้าง สามารถขึ้นไปได้โดยทางบันไดวนที่ขาหลังช้างด้านขวา หรือขึ้นลิฟต์ที่ขาหลังช้างด้านซ้าย ชั้นนี้จะเป็นที่ตั้งแสดงโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่า เช่น พระพุทธรูปและเทวรูป ส่วนบนผนังท้องช้าง หรือเพดานเป็นภาพเขียนสีฝุ่นรูปสุริยจักรวาลบนแผ่นกระจก เป็นรูปทวีปทั้ง ๕ และกลุ่มจักรราศี ผลงานของศิลปินชาวเยอรมันผู้ออกแบบกระจกสีบนเพดานชั้นสองเช่นเดียวกันผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จะได้รับความรู้ในเชิงช่างหลายอย่าง ได้ชมศิลปะเชิงช่างที่หาชมได้ยาก ได้ชมโบราณวัตถุที่มีค่าควรเมือง และได้รับการพักผ่อนหย่อนใจในทัศนียภาพโดยรอบสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๓๗๑ ๓๑๓๖ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท

ข้อมูลการเขียน
๑. สูจิบัตรและเอกสารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
๒. หนังสือชีวิตและผลงาน เล็ก วิริยะพันธุ์
๓. คุณพูลพล ศรีภิรมย์

ที่มา : อ.ส.ท. ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒ เดือนกันยายน ๒๕๔๖

อ่านต่อแบบ "เจาะลึก" เรื่อง "พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ"
โดย : นิตยสารสารคดี คลิกที่นี่


-----รูปภาพโดย สยามคเณศ-----


อ่านบทความแบบ "เจาะลึก" เรื่อง "พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ"
โดย : นิตยสารสารคดี คลิกที่นี่


---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.