พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
พระคเณศ เทพแห่งปัญญาและความรู้
ขอขอบคุณ : นพวรรณ สิริเวชกุล / ผู้เขียน
ช่วงนี้กระแสศรัทธาองค์พระคเณศ ในบ้านเรากลับมาคึกคักกันอีกครั้งนะคะ เห็นได้ชัดว่าเรื่องราวของพระคเณศได้รับความสนใจและมีสิ่งพิมพ์ที่เรียบเรียงเรื่องของพระองค์ออกมาวางจำหน่ายมากมาย...

ซึ่งจะว่าไปแล้ว คนไทยเราคุ้นเคยกับเทพเจ้าหลากหลายองค์มาช้านาน แต่มหาเทพที่เราคุ้นเคยมากที่สุดเห็นจะเป็นพระคเณศนี่ล่ะค่ะ เพราะถือว่าเป็นเทพเจ้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยมากที่สุด... นอกจากเราจะยอมรับให้องค์พระคเณศเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรมแล้ว พระคเณศยังถือเป็นสัญลักษณ์ประจำกรมกองต่างๆของไทยเราอีกมากมาย...

การนับถือบูชาพระคเณศในประเทศไทยปรากฏหลักฐานชัดเจนในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ค่ะ... เพราะว่าพระราชพิธีสำคัญๆ ในราชสำนัก ก็มักจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการบูชาพระคเณศประกอบเข้ามาในพิธีต่างๆ

ส่วนความเชื่อและลัทธิบูชาพระคเณศนี้ มีผู้สันนิษฐานว่า น่าจะมาจากชนพื้นเมืองดั้งเดิมของอินเดีย ที่มีลัทธิบูชาสัตว์ และชนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า หนูเป็นสัญลักษณ์ของความมืด พระคเณศจึงมีพาหนะเป็นหนู ซึ่งมีนัยยะถึง ชัยชนะของแสงอาทิตย์ที่ขจัดความมืดให้สิ้นสุดลง

ต่อมาชนเผ่าอารยันหันมาให้ความเคารพพระคเณศ และพระองค์ถูกทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเทพผู้ขจัดซึ่งอุปสรรคทั้งปวง และมีความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ ทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำของเทพที่มีเศียรเป็นสัตว์ทั้งหลายกระทั่ง พระคเณศกลายเป็นตำนานที่กล่าวถึงพระองค์เป็นโอรสของพระศิวะกับพระนางปารวตีหรือเจ้าแม่อุมานั่นเอง...

ตำนานที่เล่าถึงความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศของพระคเนศตำนานหนึ่ง ที่กล่าวถึงการเดินทางรอบโลกเพื่อผลมะม่วงสุก ที่ว่า พระนางปารวตีหรือพระแม่อุมานั้น ได้นำผลมะม่วงมาถวายพระศิวะหนึ่งผล แต่ปรากฏว่าลูกทั้งสองคือ พระคเณศและขันฑกุมาร อยากกินมะม่วงลูกนั้น ด้วยกันทั้งคู่

พระศิวะจึงทดลองสติปัญญาของลูกทั้งสอง ด้วยการออกอุบายว่า หากใครเดินทางได้รอบโลกถึงเจ็ดรอบและกลับสู่วิมานปาวตาก่อนอีกผู้หนึ่ง ผู้นั้นจะได้ผลมะม่วงไป...ขันฑกุมารรีบขี่นกยูงพาหนะของตนเหาะออกไปโดยเร็ว แต่ พระคเณศกลับเดินประทักษิณรอบพระบิดาเจ็ดรอบ พร้อม กล่าวว่า ...ข้าแต่พระบิดา พระองค์คือจักรวาล และจักรวาลคือพระองค์ พระองค์ผู้สร้างโลกและทรงเป็นบิดาแห่งข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ทำประทักษิณรอบพระองค์เจ็ดรอบ ถือว่าได้กุศลเท่ากับเดินทางรอบโลกเจ็ดรอบแล้วเช่นเดียวกัน... พระศิวะได้ฟังดังนั้นก็ยินดีให้คำตอบและความชาญฉลาดของพระคเณศยิ่งนัก....

หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ นับถือพระเคณศมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ในไทยเราเองมีการค้นพบรูปปั้นเคารพพระคเณศที่เก่าที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุด ที่เมืองโบราณศรีมโหสถ เขตจังหวัดปราจีนบุรี มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถือเป็นศิลปะแบบเทวรูปรุ่นเก่า แม้ขณะที่พบจะถูกทำลายให้ชำรุดไปบางส่วนก็ตาม...

นอกจากนั้นในเมืองไทยเราก็ยังมีการขุดพบรูปปั้นพระคเณศอีกหลายรูป เช่นปางประทับนั่งภายในกรอบซุ้มที่มีรูปร่างคล้ายกลีบขนุน ทรงมงกุฎมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 17 องค์นี้ถูกพบที่ปราสาทตาเมือนธม เขตจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ยุคต่อมา ก็ปรากฏองค์พระคเณศที่ทำจากสำริด ขนาดไม่ใหญ่เช่นยุคที่ผ่านมา มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 24 – 25

พระคเณศ ที่เรารู้จักกันดีในเมืองไทยนั้น มีชื่อเรียกหลากหลายค่ะ ทั้ง พระคเณศ พระพิฆเนศ พระพิฆเนศวร องค์คณปติ...ชาวทมิฬเรียก Pillaiyar ชาวธิเบตเรียก tsage – bdag ส่วนคนพม่าจะเรียกว่า Maha – pienne ชาวจีนก็จะเรียกว่า Kengi – ten ญี่ปุ่น เรียกว่า Sho- ten หรือ Vinyaksa คนเขมรออกเสียงใกล้กับเราค่ะ เรียกว่า Prah Kenes

พระมหากษัตริย์ไทยที่สนพระทัยในองค์พระเคนศ กระทั่งศึกษาอย่างจริงจังเท่าที่ปรากฏคือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ... เนื่องจากพระองค์ทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษและสนพระทัยในภารตวิทยา จึงมีความเข้าใจถ่องแท้ในพิธีกรรมต่างๆของพราหมณ์ และพระองค์ทรงศึกษาและแปลคัมภีร์รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของพระคเณศ กระทั่งนำมาเรียบเรียงให้เป็นวรรณกรรมของไทย อีกทั้งยังกำหนดประเพณีบูชาพระคเณศก่อนเริ่มการประพันธ์ การเรียน และการสร้างงานศิลปะอีกด้วย...นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นผู้กำหนดให้พระคเณศเป็นดวงตราเครื่องหมายวรรณคดีสโมสร และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำกรมศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นกัน

แม้ว่าโลกเราจะพัฒนาไปไกลแค่ไหน... แต่เรื่องของจิตใจ เรื่องของความศรัทธาแล้ว ดูจะเป็นสิ่งที่ยังคงยึดเหนี่ยวใครหลายคนให้มีสติ ตั้งมั่น ที่จะประพฤติดีและคิดดีได้นะคะ...แม้ว่าใครบางคนจะคิดว่านี่เป็นเรื่องงมงาม แต่ดิฉันคิดว่า หากเราศรัทธากับอะไรสักอย่างโดยที่ไม่ได้เบียดเบียนใคร หรือหลอกลวงใคร... ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเรางดงามได้ค่ะ

และองค์พระคเณศผู้มีตำนานเรื่องเล่ามากมายองค์นี้ ก็ถือเป็นเทพองค์หนึ่งที่มีค่าควรแก่การบูชา เพราะเรื่องเล่าต่างๆ ของพระองค์นั้น ต่างก็มีท่วงทำนองไปในทางเดียวกันว่า พระองค์เป็นเทพที่ไม่เย่อหยิ่ง มีความเก่งกาจสามารถ และคอยปกป้องความชั่วร้ายและถือเป็นเทพยอดกตัญญู นึกดูแล้ว หากใคร สามารถดำเนินรอยตามพระองค์ได้...ก็คงเป็นผู้ที่มีความสุขใจชีวิตได้ไม่ยากนะคะ

ขอขอบคุณ : นพวรรณ สิริเวชกุล / ผู้เขียน
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.