พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
"คเณศจตุรถี" ฉลองวันคล้ายวันประสูติองค์พระพิฆเณศวร์
มาแล้ว !! ปฏิทินบูชาองค์เทพ พ.ศ.2556

กำหนดการบูชาองค์เทพ งานวัดแขก งานประจำปีวัดแขกสีลม

มาแล้ว !! ปฏิทินบูชาองค์เทพ พ.ศ.2556

รูปภาพบูชาพระพิฆเนศและพระชายา
พร้อมทั้งปฏิทินตลอดปี พ.ศ.2556
ระบุวันสำคัญในการบูชาองค์เทพ ทุกเทศกาลสำคัญจำหน่ายพร้อมของแถม คลิกที่นี่

เทศกาลคเณศจตุรถี นับเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ จะกระทำในวันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งถือว่าเป็นวันกำเนิดของพระพิฆเนศ เชื่อกันว่าพระองค์จะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้ศรัทธาพระองค์ท่าน เทศกาลนี้มีการจัดพิธีกรรมบูชาและการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วอินเดียและทั่วโลก มีการจัดสร้างเทวรูปพระพิฆเนศขนาดใหญ่โตมโหฬาร เพื่อเข้าพิธีบูชา จากนั้นจะแห่องค์เทวรูปไปทั่วเมืองและมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายต่างๆ ถนนหนทางทั่วทุกหนแห่งจะมีแต่ผู้คนออกมาชมการแห่องค์เทวรูปนับร้อยนับพันองค์ ผู้ศรัทธาทุกคนแต่งชุดส่าหรีสีสันสวยงาม ขบวนแห่จะไปสิ้นสุดที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เช่น แม่น้ำคงคา แม่น้ำสรัสวตี ฯลฯ แล้วทำพิธีลอยเทวรูปลงสู่แม่น้ำหรือทะเล

เทศกาลคเณศจตุรถีและพิธีกรรมต่างๆ กระทำกันมาแต่โบราณ มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย และหนึ่งในพิธีกรรมที่กระทำกันก็คือ "เอกวีสติ ปัตรบูชา" หรือการบูชาด้วยใบไม้ 21 ชนิดเป็นเวลา 21 วัน (อ่านเรื่องการบูชาด้วยใบไม้ได้จากหน้าแรก)

ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2538 มีเหตุการณ์ที่ฮือฮากันมากที่สุดก็คือ ปรากฏการณ์ที่เทวรูปดื่มนมสดก็ปรากฏขึ้นมาทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยซึ่งตรงกับเทศกาลประกอบพิธี คเณศจตุรถี หรือพิธีอุทิศต่อพระคเณศพอดีทำให้ปรากฏการดังกล่าวได้รับความสนใจไปทั่วโลก หนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เรื่องราวดังกล่าวขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ผู้คนแตกตื่นพากันไปดูเทวรูปดื่มน้ำนมกันแพร่หลาย


ในวันที่ประกอบพิธีคเณศจตุรถีนั้น ประชาชนทั้งหลายต่างพากันมาทำสักการะบูชารูปเคารพของพระคเณศที่ปั้นด้วยดิน (เผา ) เครื่องบูชาจะประกอบไปด้วยดอกไม้ (โดยเฉพาะดอกไม้สีสดใส เช่น สีแดง, สีเหลือง, สีแสด,) ขนมต้ม, มะพร้าวอ่อน, กล้วย, อ้อย, นมเปรี้ยว,(แบบแขก) ขณะทำการบูชา ผู้บูชาจะท่อง พระนาม 108 ของพระองค์ หลังจากการบูชาแล้วก็จะเชิญพราหมณ์ ผู้ประกอบพิธีมาเลี้ยงดูให้อิ่มหนำสำราญ และมีข้อห้ามในวันพิธีคเณศจตุรถีนี้คือ ห้ามมองพระจันทร์อย่างเด็ดขาด และถือกันว่าถ้าผู้ใดได้มองพระจันทร์ (เห็นพระจันทร์) โดยพลาดพลั้งเผลอเรอไป พวกชาวบ้านก็จะพากันแช่งด่าผู้นั้นทันที่ และที่ชาวบ้านด่านั้น ก็เป็นความหวังดี มิได้ด่าด้วยความโกรธแค้น แต่ด่าเพราะเชื่อกันว่าการด่าการแช่งนั้นจะทำให้คนๆนั้นพ้นจากคำสาปไปได้
ซึ่งความเชื่อนี้ มีเรื่องเล่าที่มาอยู่ 2 เรื่อง...
คือสืบเนื่องมาจากการที่พระคเณศพลัดตกจากหลังหนูจนท้องแตก (เพราะหนูตกใจที่มีงูเห่าเลื้อยผ่านหน้า และพระคเณศเสวยขนมต้มมามาก) ขนมต้มทะลักออกมาพระคเณศ ก็รีบเก็บขนมต้มยัดกลับไปในพุง และจับงูเห่าตัวนั้นมารัดพุงขณะเดียวกันพระจันทร์ ก็เผอิญมาเห็นเข้าก็อดขำไม่ได้หัวเราะออกมาดังสนั่นพระคเณศโกรธยิ่งนัก เอางาขว้างไปติดพระจันทร์จนแน่น ทำให้โลกมืดลงทันที่ เพราะไฟดับ (เหมือนราหูอมจันทร์)

พระอินทร์และทวยเทพทั้งหลายทราบเรื่อง ก็ต้องพากันไปอ้อนวอน พระคเณศจึงยอมถอยเอางาออก แต่พระจันทร์ก็ต้องได้รับโทษอยู่คือ จะต้องเว้าๆแหว่งๆเป็นเสี้ยวๆไม่เต็มดวงทุกคืน จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำและแรม 1 ค่ำ จึงจะเต็มดวง

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่าพระคเณศสาปคนที่มองดูพระจันทร์ในวันที่บูชาพระองค์คือ หากใครมองดูพระจันทร์ในวันนี้ ผู้นั้นก็จะต้องกลายเป็นคนจัณฑาล และคนจัณฑาลในสังคมอินเดียจะเป็นที่รังเกียจของคนวรรณะอื่นๆทุกๆวรรณะ (เพราะถือว่าคนจัณฑาล ไม่มีชนชั้น เป็นชนชั้นต่ำ ) ดังนั้นคำสาปให้เป็นจัณฑาลจึงเป็นโทษร้ายแรงยิ่งนัก
(ขอขอบคุณ - คมชัดลึก / เนชั่น / www.geocities.com/thaiganesh)

ภาพถ่ายงานคเณศจตุรถี
23 สิงหาคม 2552
ชาวฮินดูนั่งรอพิธีคเณศจตุรถี
กล้วยหอมจำนวนมากมายรอถวายแด่องค์พระพิฆเนศศวร
เทวาลัยพระแม่ทุรกา-พระแม่สุรัสวดี-พระแม่กาลี
เืทวรูปพระแม่ทุรคาเทวี (พระแม่อุมาปารวตี มารดาพระพิฆเณศวร์)
สิงโต พาหนะพระแม่ทุรกาเทวี
พระแม่สรัสวตี เทพีแห่งการศึกษาและวิทยาการ
ดอกไม้หลากสีถวายแด่เทวรูป
เทวรูปพระรามและพระนางสีดา
พราหมณ์กำลังถวายเครื่องสักการะบูชาแด่เทวรูปพระหนุมาน
พระหนุมาน สมุนเอกแห่งพระรามในเรื่องรามายณะ (รามเกียรติ์)
เครื่องสักการะแด่พระหนุมาน
เทวรูปพระคเณศวร
พระพิฆเนศวร์ เทพแห่งความสำเร็จ
ดอกไม้บูชาพระพิฆเนศวร
เทวรูปพระกฤษณะและพระนางราธาเทวี
หลุมศพพระนางสตีเทวี ผู้อุทิศตนด้วยการเผาตัวเองแด่พระศิวะ
พระแม่สตี ซึ่งต่อมาได้ถือกำเนิดเป็นลูกของท้าวหิมวัต เป็นพระนางอุมาเทวี
เชิญบริจาค ณ ตู้รับบริจาคภายในวัด
เทวรูปพระวิษณุ พระแม่ลักษมี องค์ประธานภายในวัด
มะพร้าวสำหรับถวายทวยเทพ
ผู้ศรัทธาขอพรองค์พระพิฆเนศวรและทวยเทพ
บูชาพระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระขันทกุมารและพระพิฆเนศ ด้วยการบูชาศิวลึงก์
เทน้ำ นม น้ำผึ้ง นมเปรี้ยว เนย น้ำอ้อยและน้ำมงคลอื่นๆถวายแด่ศิวลึงก์
ผู้ศรัทธาเทน้ำ นมและน้ำอ้อยถวายแด่พระศิวะเทพผ่านสัญลักษณ์ศิวลึงค์
ดอกไม้ที่โปรยถวาย
ผู้ร้องเพลงขับกล่อมทวยเทพประจำวัด
 
ภาพบรรยากาศงานคเณศจตุรถี 2553
คเณศจตุรถี มูลนิธิพระพิฆเนศ
โดย พระครูญาณสยมภูว์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน)
และ พราหมณ์บัณฑิต บรัมมานันท์ (วัดเทพมณเฑียร)
ท่านพระครูญาณสยุมภูว์ (พราหมณ์ ขจร) บวงสรวงพระพิฆเณศ
ท่านบัณฑิต บรัมมานันท์ จากวัดเทพมณเทียร สวดบูชา 108 พระนามพระพิฆเณศ
ทั้งสองท่านร่วมถวายเครื่องสักการะ 5 ชนิด
(หญ้าแพรก ข้าวมงคล ขนมลาดู อ้อย ดอกบัว อย่างละ 108 ชิ้น)
งานคเณศจตุรถีวัดเทพมณเฑียร
งานคเนศจตุรถีวัดเทพมณเฑียร
งานเคณศจตุรถี

ภาพโดย : ณัฐพล แสงอรุณ
 
 
(ตอนค่ำ-ต่อเนื่องจากพิธีด้านบน)
พิธีอัญเชิญเทวรูปพระพิฆเณศวร์ลอยลงสู่แม่น้ำ
ณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ท่าป้อสันติชัยปราการ (ป้อมพระสุเมรุ)
พิธีคเณศจตุรถี วัดเทพมณเฑียร กรุงเทพ
 
คเณศจตุรถี จัดขึ้นส่วนตัวในบ้านผู้ศรัทธา
พิธีจัดขึ้นในปี 2552 ประดับแท่นบูชาบนพื้น มีเครื่องสังเวยมากมาย เอื้อเฟื้อภาพโดย :
http://family.webshots.com/album/574289484EnneNQ?start=0

http://family.webshots.com/album/574289484EnneNQ?start=0

http://family.webshots.com/album/574289484EnneNQ?start=0

http://family.webshots.com/album/574289484EnneNQ?start=0

http://family.webshots.com/album/574289484EnneNQ?start=0

http://family.webshots.com/album/574289484EnneNQ?start=0

http://family.webshots.com/album/574289484EnneNQ?start=0
 
คเณศจตุรถี 2009 จัดขึ้นส่วนตัวในบ้านผู้ศรัทธา
พิธีจัดขึ้น ณ Denver, Colorado ประดับเทวรูปอย่างงดงาม ภาพโดย : Anish Palekar
http://www.flickr.com/photos/anishpalekar/3850543555/

Special Thanks : http://www.flickr.com/photos/anishpalekar

Special Thanks : http://www.flickr.com/photos/anishpalekar

Special Thanks : http://www.flickr.com/photos/anishpalekar

Special Thanks : http://www.flickr.com/photos/anishpalekar

Special Thanks : http://www.flickr.com/photos/anishpalekar
 
คเณศจตุรถี 2009 จัดขึ้นโดยผู้ศรัทธาชาวฟิลิปปินส์
ณ วัดฮินดู Manila โดย : sthakurphotography
http://www.flickr.com/photos/sthakurphotography/

http://www.flickr.com/photos/sthakurphotography/

http://www.flickr.com/photos/sthakurphotography/

http://www.flickr.com/photos/sthakurphotography/

http://www.flickr.com/photos/sthakurphotography/

"ขนมโมทกะ" ขนาดยักษ์ ถวายแด่พระพิฆเนศ
 
คเณศจตุรถี 2009 Lalbagh Cha Raja มุมไบ อินเดีย
ภาพโดย : firoze shakir photographerno1
http://www.flickr.com/photos/firozeshakir

Special Thanks : http://www.flickr.com/photos/firozeshakir

Special Thanks : http://www.flickr.com/photos/firozeshakir

Special Thanks : http://www.flickr.com/photos/firozeshakir

Special Thanks : http://www.flickr.com/photos/firozeshakir

Special Thanks : http://www.flickr.com/photos/firozeshakir

Special Thanks : http://www.flickr.com/photos/firozeshakir

Special Thanks : http://www.flickr.com/photos/firozeshakir
 

ภาพคเณศจตุรถีที่อื่นๆ กำลังรวบรวมจากช่างภาพ
เราจะทยอยนำมาลงเพิ่มภายในสัปดาห์นี้ครับ


***สงวนลิขสิทธิ์โดยเจ้าของผลงาน***

รูปภาพแต่ละรูปเป็นลิขสิทธิ์ของช่างภาพแต่ละท่าน การนำไปใช้กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจนเว็บไซต์ Siamganesh ขอสนับสนุน
CC หรือ สัญญาอนุญาต หรือ Creative Commons
เพื่อการแลกเปลี่ยนสร้างสรรค์งานศิลปะ ภาพถ่าย และผลงานประเภทต่างๆ อย่างมีมารยาท
ให้เกิดการพัฒนาเสริมแนวคิดและต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลงานของผู้อื่นต่อไป

ผลงานภาพถ่าย ภาพเขียน และบทความงานเขียนทั้งหมดที่ปรากฎในเว็บ Siamganesh นี้
เราขอประกาศว่าลิขสิทธิ์จะยังคงเป็นของเจ้าของผลงานนั้นๆ และขอขอบคุณเจ้าของผลงานทุกท่านมา ณ ที่นี้
การนำภาพและผลงานไปใช้ที่อื่นกรุณาให้เกียรติเจ้าของผลงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
และการรักษาสิทธิ์อันพึงมีของศิลปินเจ้าของผลงานแต่ละท่านคือสิ่งที่ Siamganesh จะสนับสนุนอย่างเต็มที่


มีข้อสงสัยโปรดติดต่อ siamganesh@gmail.com
ด้วยความเคารพ / เว็บมาสเตอร์สยามคเณศ


กลับไปหน้าแรกสยามคเณศ เว็บไซต์ความรู้การบูชาองค์เทพ


facebook.com/siamganeshfanpageสยามคเณศ ได้สร้างแฟนเพจแล้ว
เชิญ "ถูกใจ" ได้ที่นี่ครับ
facebook.com/siamganeshfanpage


พระพิฆเณศวร์จตุรถีวันสำคัญทางศาสนาพราหมณ์ พราห์ม พราหม์ พระพิฆเนศวร์จตุรถีการแห่เทวรูปในงานคเนศจตุรถี เคนศจตุรถี.
www.indianetzone.com
ประเทศอินเดียมีเทศกาลสำคัญที่ชื่อว่าคเณศจตุรถี หรือ วันเคนศจตุรถี พิธีคเนศจตุรถี
www.rediff.com
ผู้คนมากมายบูชาพระพิฆเนศวรในวันเคณศจตุรถี วันพิฆเนศจตุรถี เพื่อสรรเสริญพระองค์และขอพรให้คุ้มครอง
www.danharlow.com
เทวรูปขนาดใหญ่มากสำหรับแห่ในวันคเณศจตุรถีที่ประเทศอินเดียวิธีการบูชาพระพิฆเณศในวันพระพิฆเณศจตุรถี
http://in.ygoy.com/

http://oheraldo.in
เทวรูปพระคเณศอันสวยงามที่นำไปแห่ลงสู่แม่น้ำคงคาในประเทศอินเดียในเทศกาลคเณศจตุรถี
www.daylife.com
เทวรูปพระพิฆเนศวร์สวยงามตั้งบูชาในงานคเณศจตุรถีในบ้านของผู้ศรัทธา
www.pbase.com/ subhash321/image/67557939
Dr. Subhash Pasumarthy

www.daylife.com

http://im.rediff.com


---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.