พระพิฆเณศ
มหาศิวะราตรี งานมหาศิวาราตรี เทศกาลมหาศิวราตรี พิธีมหาศิวะราตรี
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรก
พิธีมหาศิวราตรี
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2553
เทศกาลมหาศิวาราตรี งานมหาศิวะราตรี เสาชิงช้า กรุงเทพ
ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน วันแรก
(11 กุมภาพันธ์ 2553)เวทีใหญ่ของงานมหาศิวราตรี


ศิวลึงก์องค์ขนาดใหญ่ เป็นองค์ประธานของงานมหาศิวะราตรี


"ทวาทศชโยติลิงค์สรวโตภัทรปีฐ"
คือ ยันตราชนิดหนึ่ง สร้างจากเมล็ดข้าวผสมสี
ออกแบบโดยคณะพราหมณ์วัดเทพมณเฑียร
ใช้่เป็นแผนผังสมมติ จำลองตำแหน่งของศิวลึงก์ 12 องค์ในประเทศอินเดีย


มณฑลพระพิฆเนศ เครื่องหมายสวัสติกะ สัญลักษณ์แทนองค์พระคเณศ


พระตรีมูรติ สำหรับให้ประชาชนมากราบสักการะ


พระแม่ลักษมีเทวี เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง สุขสมบูรณ์ทุกด้าน


พระพรหม มหาเทพผู้สร้างโลกและสรรพชีวิต
เครื่องสังเวย เครื่องถวายบูชาแก่เทพเทวดา
ตั้งบนโต๊ะเพื่อรอฤกษ์บวงสรวง


ประกอบด้วยผลไม้สดและขนมหวานมากมาย


เป็ดเจ หมูเจ ไก่เจ ขนมที่ทำจากถั่ว งา ธัญพืช ฯลฯ


นักเรียนวงดุริยางค์จากโรงเรียนภารตะวิทยาลัย
พระครูลลิต โมหัน วยาส (ซ้าย) ประธานฝ่ายพราหมณ์วัดเทพมณเฑียร
บัณฑิตบรัมมานัน ดวีเวดี (ขวา) พราหมณ์พิธี วัดเทพมณเฑียร
พร้อมคณะพราหมณ์ บูชาองค์พระศิวะในเทวสถานโบสถ์พราหมณ์


พระพิฆเนศและพระศิวะมหาเทพ บนเขาไกรลาสจำลอง
ภายในเทวสถานโบสถ์พราหมณ์


คณะกรรมการวัดเทพมณเฑียร สมาคมฮินดูสมาซ
เดินทางออกจากวัดเทพมณเฑียร ไปยังหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
มหาศิวาราตรี
คณะพราหมณ์วัดเทพมณเฑียร อัญเชิญเทวรูปพระศิวะออกแห่
เพื่อนำมาประดิษฐานยังลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน "มหาศิวะราตรี 2553"


พระครูลลิต โมหัน วยาส (กลาง) สวดมนต์ประดิษฐานเทวรูปพระศิวะ
ท่านมหาบีร์ (ขวา) นายกสมาคมฮินดูสมาช ถวายไฟแด่พระศิวะ


พระครูญาณสยมภูว์ (พรามหณ์ขจร นาคะเวทิน)
พราหมณ์สำนักพระราชวัง ประธานมูลนิธิพระพิฆเนศ เริ่มพิธีบวงสรวง


พระครูลลิต ประธานพราหมณ์ฝ่ายอินเดีย นำคณะพราหมณ์พิธี
และคณะกรรมการจัดงาน ร่วมบวงสรวงโดยพร้อมเพรียงกัน
พระครูญาณสยมภูว์ บวงสรวงอัญเชิญเทพเทวดาทุกชั้นฟ้า
พระครูญาณสยมภูว์ มอบดอกไม้ อักษัต ฯลฯ แก่คณะกรรมการ
ผู้ศรัทธาเข้าสักการะองค์ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนพระศิวะมหาเทพ


คณะพราหมณ์ชาวอินเดียประจำวัดเทพมณเฑียร
เข้าสู่พิธีล้างบาป พิธีกรรมชำระร่างกายให้บริสุทธิ์


ผู้ศรัทธาเข้าร่วมในพิธีล้างบาปนี้ด้วย


หม้อกลัศ (บางศรีแขก) เป็นหม้อที่บรรจุน้ำมนต์ หิน เหรียญ ฯลฯ
เพื่อให้เป็นสิ่งแทนองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกพระองค์


บัณฑิต Brahmanand Dwivedi นำสวดมนต์ขอเข้าสู่พิธีล้างบาป
พระครูลลิต โมหัน วยาส ประธานพราหมณ์ฝ่ายอินเดีย
ร่ายมนตราจากคัมภีร์พระเวท
พระครูลลิต โมหัน วยาส เริ่มสวดมนต์ในพิธีล้างบาป
ชำระจิตใจของคณะพราหมณ์และผู้ศรัทธาให้สะอาด
พร้อมรับเทวานุภาพและพรอันประเสริฐจากพระศิวะมหาเทพ


พราหมณ์พิธีพรมน้ำมนต์แก่ผู้ศรัทธา


เครื่องหอมสมุนไพรต่างๆ ที่ใช้ในพิธีล้างบาป


เสร็จสิ้นพิธีชำระบาป เปลวไฟจะเผากิเลสต่างๆในใจมนุษย์ให้หมดสิ้น
ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในมหาเทพ และประพฤติตนเป็นคนดี
องค์พระศิวะเป็นเจ้า จะเป็นผู้นำทางไปสู่สิ่งที่ดีงาม


ผู้ศรัทธารับขนมบวงสรวงกลับไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคล


ภาพงานวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553


หม้อกลัศ (บายศรีแขก) และมณฑลจักรวาล
ใช้ตั้งเพื่ออัญเชิญเทวานุภาพขององค์เทพมาสถิต
มีความศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนองค์เทวรูปทุกประการ

พระศิวะ เทวรูปที่อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ มณฑลจักรวาล (ศรียันตรา)
อันเป็นยันตราเมล็ดข้าวประธานของงาน

คณะพราหมณ์ นำโดย พราหมณ์ลลิต โมหัน วยาส
และ บัณฑิตบรัมมานัน ดวีเวดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระศิวะ
เพื่อเตรียมสวดอัญเชิญเทวานุภาพแห่งองค์พระศิวะมหาเทพ
ให้มาสถิต ณ แท่นบูชาศิวลึงก์

ศิวลึงค์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ
ถูกอัญเชิญมาเป็นเทวรูปประธานในงานมหาศิวะราตรีนี้

ท่านลลิต โมหัน วยาส ประธานฝ่ายพราหมณ์อินเดีย เริ่มสวดอัญเชิญเทพเทวดา

คณะพราหมณ์เริ่มพิธีสวดบูชาศิวลึงค์

พราหมณ์พิธี สรงน้ำองค์ศิวลึงก์

พราหมณ์พิธี ทาองค์ศิวลึงก์ด้วยผงมงคลสีขาว

พราหมณ์พิธี เจิมศิวลึงก์ด้วยผงมงคลสีแดง

พราหมณ์พิธี ถวายพวงมาลัยดอกไม้แก่องค์ศิวลึงก์

พราหมณ์พิธี ถวายกลีบดอกไม้แก่องค์ศิวลึงก์

พระครูลลิต โมหัน วยาส รับเปลวไฟเป็นคนแรก เพื่อเป็นสิริมงคล

การรับเปลวไฟ ให้ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างอังที่เปลวไฟ
แล้วนำมือมาแตะหน้าผากเพื่อรับพรจากมหาเทพ

การทำอารตี คือการนำของมงคลต่างๆ เช่น ดอกไม้ ธัญพืช ใบไม้มงคล ฯลฯ
มาจุดให้ติดไฟด้วยก้อนการบูร ใส่ไว้ในถาดหรือตะเกียงอารตี
เพื่อนำไปแสดงต่อองค์พระศิวะมหาเทพ

ผู้ศรัทธาร่วมรับไฟจากถาดอารตี

ผู้ศรัทธาร่วมรับไฟจากถาดอารตี บางท่านก็นำเงินใส่ในถาดเพื่อร่วมทำบุญ

ผู้ศรัทธา "ยาตรา" รอบศิวลึงก์ 108 รอบ เพื่อสิริมงคลแก่ตัวเอง

ผู้ศรัทธา "ยาตรา" รอบศิวลึงก์ 108 รอบ เพื่อสิริมงคลแก่ตัวเอง

ผู้ศรัทธา "ยาตรา" รอบศิวลึงก์ 108 รอบ เพื่อสิริมงคลแก่ตัวเอง
เมื่อเดินผ่านศิวลึงก์ครบ 1 รอบ จะทิ้งเหรียญลงโถ 1 เหรียญ

ผู้ยาตราทุกท่าน จะได้รับถาดซึ่งบรรจุเหรียญไว้จำนวน 108 เหรียญ

ผู้ศรัทธา "ยาตรา" รอบศิวลึงก์ 108 รอบ เพื่อสิริมงคลแก่ตัวเอง

อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง หรือ หริทาส (ซ้าย) นักวิชาการศาสนาพราหมณ์
ท่านบรัหมมานัน ดวีเวดี (ขวา) พราหมณ์พิธีวัดเทพมณเฑียร
ทั้ง 2 ท่านเป็นศิษย์ อ.ลลิต โมหัน วยาส ประธานพราหมณ์วัดเทพมณเฑียร
อ.คมกฤช เป็นผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกับ สยามคเณศ
ได้ฝากเนื้อหาดีๆไว้ให้สยามคเณศเผยแพร่แก่ผู้ศรัทธา
สามารถติดตามบทความวิชาการของ อ.คมกฤช ได้
ซึ่งเราจะทยอยนำมาลงให้ศึกษากันครับ

ผู้ศรัทธานั่งรอการสวดมนต์ "โอม นะมัส ศิวายะ"
เพื่อขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
หายจากอาการประชวรโดยเร็ว

การสวดมนต์บูชาพระศิวะ "โอม นะมัส ศิวายะ"
จำนวน 108 รอบ เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผู้ศรัทธาทุกท่านร่วมสวดบูชาด้วยจิตใจที่ตั้งมั่น มีสมาธิแน่วแน่

คณะพราหมณ์พิธีร่วมสวดมนต์

...โอม นะมัส ศิวายะ...โอม นะมัส ศิวายะ...โอม นะมัส ศิวายะ...

...โอม นะมัส ศิวายะ...โอม นะมัส ศิวายะ...โอม นะมัส ศิวายะ...

เสร็จจากการสวดบูชาเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คณะพราหมณ์ร่วมกันทำพิธีบูชาในฤกษ์ยามอันเป็นมงคลของ "มหาศิวะราตรี"
ซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดของงานนี้

มณฑลจักรวาล หรือ ศรียันตรา ที่สร้างจากเมล็ดข้าวผสมสี
ประดิษฐานหม้อกลัศบายศรีตรงกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งองค์พระศิวะ
อันเป็นองค์ประธานในงานบูชาครั้งนี้

ผลไม้ ดอกไม้ เครื่องถวายบูชาแด่พระศิวะมหาเทพ

น้ำ นม นมเปรี้ยว เนย น้ำผึ้ง หรือ "ปัญจอัมฤต" ทั้งห้า
อันเป็นน้ำมงคลเพื่อถวายแด่องค์้เทพ และน้ำอื่นๆ ที่พราหมณ์นำมาถวายพระศิวะ

คณะพราหมณ์บรรเลงเพลงถวายแด่พระศิวะมหาเทพ (คีตมนตรา)

คณะพราหมณ์เริ่มสวดบูชาพระศิวะในงาน "มหาศิวาราตรี"

ธัญพืชต่างๆ ที่ใช้ถวายแด่พระศิวะมหาเทพ

ผู้ศรัทธาร่วมงานบูชา

พราหมณ์พิธี เจิมหน้าผากให้แก่ผู้ศรัทธาที่มาร่วมงานบูชาพระศิวะ

พราหมณ์พิธี ทำความสะอาดศิวลึงค์

พราหมณ์พิธี ถวายผ้าสีสันสวยงามแด่ศิวลึงค์

พราหมณ์พิธี ถวายดอกไม้แด่ศิวลึงค์

พระครูญาณสยมภูว์ หรือ พราหมณ์ ขจร นาคะเวทิน
มูลนิธิพระพิฆเนศ ทำการอารตี (ถวายไฟ) แด่ศิวลึงก์

พระครูลลิต โมหัน วยาส ประธานวันเทพมณเฑียร
ทำการอารตี (ถวายไฟ) แด่ศิวลึงก์

พราหมณ์พิธี มอบผลไม้และของมงคลแก่ผู้ศรัทธาที่มาร่วมงาน
เพื่อให้ได้รับสิริมงคลกลับไปทุกท่าน
 

สำหรับภาพบรรยากาศ ที่ตกหล่นในบางช่วง
จะทยอยอัพเดตให้ชมกันเมื่อรวบรวมได้ครบถ้วนครับ
สยามคเณศ


---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรงโดยกิตติ (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมือง

วิธีการบูชาองค์เทพฮินดู การไหว้เทพเจ้าอินเดีย ข้อมูลองค์เทพอินเดีย ประเทศอินเดีย โดย พิทักษ์ โค้ววันชัย

วิธีบูชาพระนารายณ์ การไหว้พระแม่ลักษมี บทสวดมนต์พระแม่ลักษมี องค์พระวิษณุ การไหว้องค์พระวิษณุเทพ

จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์
ของ พิทักษ์ โค้ววันชัย สำนักพิมพ์สยามคเณศ


วิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี

สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์


หนังสือคู่มือบูชาพระพิฆเนศวร์ วิธีไหว้พระศิวะ องค์ศิวะเทพ

หนังสือบูชาพระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่ทุรคาเทวี วีธีการบูชาเจ้าแม่อุมา พระแม่ทุรกาเทวี

ผลงานหนังสือในศาสนาพราหมณ์ของอาจารย์พิทักษ์ โค้ววันชัย สำนักพิมพ์สยามคเณศ
ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย ประเพณีโบราณ เทศกาลงานสงกรานต์ ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีชักพระ ประเพณีการสวดมาลัย ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประเพณีทอดผ้าบายศรี ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ประเพณีเลี้ยงผี ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ประเพณีรับบัว ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประเพณีทิ้งกระจาด ประเพณีเทกระจาด ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง ประเพณีใส่กระจาด ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประเพณีกินเจ ประเพณีถอศีลกินผัก ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีการเบิกน่านน้ำ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประเพณีการบวช ประเพณีแห่เรือองค์ ประเพณีปักธงชัย ประเพณีการแข่งโพน ประเพณีชิงเปรต ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประเพณีการเดินเต่า ประเพณีแห่นก ประเพณีมอญร้องไห้ ประเพณีงานสมโภชพระพุทธชินราช ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประเพณีแข่งเรือเมืองน่าน ประเพณีแห่นก ประเพณีทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด ประเพณีตักบาตรธูปเทียน ประเพณีท้าวสุรนารี ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ ประเพณีสู่ขวัญข้าว ประเพณีการทำบุญโคนไม้ ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า ประเพณีลอยกระทงสาย ประเพณีแข่งเรือพิมาย ประเพณีปอยหลวง ประเพณีไหว้พระธาตุดอยตุง ประเพณีแห่พระแข่งเรือ ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประเพณีนมัสการหลวงพ่อโสธร ประเพณีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ประเพณีแห่ธงตะขาบ ประเพณีนบพระเล่นเพลง ประเพณีมหกรรมโปงลาง ประเพณีแพรวากาฬสินธุ์ ประเพณีฮีตสิบสอง ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีลอยเรือ
พิธีกรรมไทย พิธีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง พิธีขึ้นบ้านใหม่ งานขึ้นบ้านใหม่ พิธีสลากภัต พิธีการไหว้แม่ย่านาง พิธีการไหว้นางสงกรานต์ พิธีสวดกลางบ้าน พิธีลอยเรือ พิธีเหยียบลูกมะนาว พิธีรำแม่สะเอิง พิธีทำขวัญนาค การบายศรี พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีไหว้พระแข พิธีแห่นางแมว พิธีไหว้พระใหญ่ของชาวกะเหรี่ยง พิธีขึ้นขันครู พิธีการสืบชะตา พิธีสืบชะตาคน พิธีสืบชะตาแม่น้ำ ประเพณีบุญคูณลาน พิธีการกั่นตอ พิธีสวดอุบาทว์ฟ้า พิธีสรงน้ำปูชนียสถาน พิธีแฮนโก่จ่า งานเช็งเม้ง พิธีเชงเม้ง พิธีถอนตีนเสาเรือน พิธีไหว้บรรพบุรุษ พิธีบวชพราหมณ์ การบวชพราหมณ์ พิธีเรียกขวัญคนป่วย พิธีการทำภูมิ พิธีจัดงานศพ พิธีแรกนา การแฮกนา พิธีโกนผมไฟ การโกนผมไฟ พิธีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ พิธีเรียกขวัญข้าว พิธีบายศรีพระ ประเพณีการทำบุญกลางบ้าน พิธีบูชาเทียน พิธีดำหัวขึ้นปีใหม่ พิธีการทำเคราะห์บ้าน พิธีกองข้าวบวงสรวง พิธีการสืบชะตาคน พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง การทำบุญบ้าน

บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา / รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์ / องค์เทพ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู /
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ /
วัดประจำจังหวัด ข้อมูลวัดทั่วประเทศ การไหว้พระเก้าวัด แผนที่ไหว้พระ 9 วัด
การเดินทางไปไหว้พระเก้าวัด วัดพระแก้วมรกต วัดสุทัศน์ วัดเบญจมบพิตร วัดระฆัง วัดหลวงพ่อโสธร พระพุทธชินราช
วัดพนัญเชิง วัดบวรนิเวศวิหาร หลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่อโต วัดหลวงปู่ทวด พระพุทธสิหิงค์ พระแก้วมรกต พระพุทธโสธร
แผนที่การเดินทาง การขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดบ้านแหลม
หลวงพ่อปากแดง วัดหลวงพ่อปากแดง วัดเพชรสมุทร วัดช่องลม วัดพระเชตุพน วัดชนะสงคราม วัดอรุณ วัดอรุณราชวราราม
วัดพระศรีมหาธาตุ วัดมหาธาตุ วัดกัลยาณมิตร วัดกัลยานมิตร

ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.